Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/434 ulice U Letiště v Přerově, místní části Henčlov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
10. 7. 2023 0:00 - 1. 11. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice II/434 ulice U Letiště v Přerově, místní části Henčlov

Z důvodu rekonstrukce prostoru autobusové zastávky dojde k částečné uzavírce silnice II/434 ul. U Letiště a přemístění zastávky v Přerově, místní části Henčlov.

Termín uzavírky: od 10. 7. 2023 do 1. 11. 25. 10. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920501 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V důsledku stavebních prací dojde k omezení obslužnosti stávající zastávky Přerov,Henčlov,rozc.u letiště (směr Přerov), která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 40 m vzad ve směru jízdy k náhradnímu označníku.