Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/434 ulice K Zavadilce v obci Troubky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 5. 2022 0:00 - 16. 9. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/434 ulice K Zavadilce v obci Troubky

Z důvodu stavebních úprav zpevněných ploch, chodníku a autobusových zastávek dojde k částečné uzavírce silnice II/434 ul. K Zavadilce v obci Troubky.

Termín uzavírky: od 2. 5. 2022 10. 5. 2022 do 30. 11. 16. 9. 2022 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920501 dopravce VOJTILA TRANS a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/434 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Troubky,Zavadilka  (v obou směrech), která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • ve směru do Tovačova o cca 100 m zpět ve směru jízdy na chodník před místní hřbitov,
  • ve směru do Přerova o cca 170 m vpřed ve směru jízdy na chodník před RD č. p. 436/2.