Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/373 v obci Březsko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 6. 2022 0:00 - 30. 9. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/373 v obci Březsko

Z důvodu stavebních prací na opravách chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/373 v obci Březsko.

Termín uzavírky: od 6. 6. 2022 do 30. 9. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780438, 780447 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/373 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky. V případě potřeby bude provoz řízen semafory.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávajících zastávek Březsko (pro oba směry) a Březsko,Michnov (směr Hvozd), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet k mírnému zpožděním spojů zmíněných linek přibližně do 5 minut.