Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/369 v obci Vyšehoří

Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2020 - 14. 9. 2020

Částečná uzavírka silnice II/369 v obci Vyšehoří

Z důvodu rekonstrukce chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/369 v obci Vyšehoří a přesunu zastávky.

Termín uzavírky: od 10.7. (změna zahájení) do 14.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930207, 931207, 932207, 932273, 932283, 932286 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v celkové délce max. 50 m.

Současná autobusová zastávka Vyšehoří,u kaple bude obousměrně zrušená v původní poloze a přemístěna na místní komunikaci před dům č. p. 25 k náhradnímu označníku. Náhradní zastávka je jednostranná a bude sloužit k odbavování pro oba směry.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.