Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/366 v obci Přemyslovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 5. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice II/366 v obci Přemyslovice

Z důvodu výstavby nového chodníku dojde k částečné uzavírce silnice II/366 v obci Přemyslovice.

Termín uzavírky: od 24. 5. 2021 do 31. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780438 a 780439 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce jsou rozděleny do 4 etap a úseků v blíže neurčených termínech.

 

V průběhu všech etap bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

 

Na základě informací od zhotovitele dochází k upřesnění zahájení stavebních prací v rámci 4. etapy od pondělí 21.6.2021, kdy dojde k omezení obslužnosti zastávky Přemyslovice,obchod (umístěná na silnici II/366), která nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna o cca 200 m směr Hluchov před RD s č. p. 144 a č. p.152 k náhradním označníkům.

Přesný termín přemístění zastávky bude oznámen zhotovitelem, dle postupu stavebních prací.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek cca 5 minut.