Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/315 v obci Kosov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2022 0:00 - 30. 9. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/315 v obci Kosov

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/315 v obci Kosov.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 932277 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/315 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Kosov,ZD (směr Zábřeh), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna na chodník o cca 250 m vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.