Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/44 ul. Jesenická a ul. Jánského v obci Česká Ves

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
28. 4. 2022 0:00 - 28. 6. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice I/44 ul. Jesenická a ul. Jánského v obci Česká Ves

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k částečné uzavírce silnice I/44 ul. Jesenická a ul. Jánského v obci Česká Ves.

Termín uzavírky: od 28. 4. 2022 do 28. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950116, 950119, 950121, 950901, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

28. 4. 2022 –   5. 5. 2022 částečná uzavírka silnice I/44, frézování + přípravné práce

6. 5. 2022 – 5. 6. 2022 do odvolání částečná uzavírka silnice I/44 řízená semafory, recyklace, pokládka podkladu a finálního obrusu (fáze 1 a 4) + souběžná rekonstrukce autobusových zálivů v úseku dle fáze 2 a 3

6. 6. 2022 – 13. 6. 2022 zatím neupřesněný termín částečná uzavírka silnice I/44 řízená semafory, pokládka podkladu a finálního obrusu (fáze 2 a 3)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 28. 4. 2022 – 5. 5. 2022 částečná uzavírka silnice I/44, frézování + přípravné práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obsluhovány v původních polohách bez omezení.


V termínu 6. 5. 2022 – 5. 6. 2022 do odvolání částečná uzavírka silnice I/44 řízená semafory, recyklace, pokládka podkladu a finálního obrusu (fáze 1 a 4) + souběžná rekonstrukce autobusových zálivů v úseku dle fáze 2 a 3 

Fáze 1 a 4 – I/44 v úseku od žel. přejezdu (u řetězárny) po křižovatku s ul. U Norkárny

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky Česká Ves,krytý bazén-ŘetězárnaČeská Ves,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 7 – 10 minut.

 

Souběžně v tomto termínu budou probíhat rekonstrukce autobusových zálivů v úseku od křižovatky s ul. U Norkárny po most přes řeku Bělou, kde nebude realizována recyklace ani silniční provoz řízen semafory.

V předpokládaném termínu od 6. 5. 2022 do 19. 5. 2022 odvolání

Zastávka Česká Ves,most nebude v průběhu rekonstrukce obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná ve směru Jeseník o cca 140 m zpět před RD č. p. 292 a ve směru Písečná o cca 70 m vpřed vedle autoservisu č. p. 293 na chodníky k náhradním označníkům.

V předpokládaném termínu od 6. 5. 2022 do 5. 6. 2022 odvolání

Zastávka Česká Ves,Benzina nebude v průběhu rekonstrukce obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná ve směru Jeseník o cca 50 m vpřed v blízkosti RD č. p. 393 a ve směru Písečná o cca 90 m vzad vedle čerpací stanice č. p. 604 na chodníky k náhradním označníkům.


V termínu 6. 6. 2022 – 13. 6. 2022 zatím neupřesněný termín částečná uzavírka silnice I/44 řízená semafory, pokládka podkladu a finálního obrusu

Fáze 2 a 3 – I/44 v úseku od křižovatky s ul. U Norkárny po most přes řeku Bělou

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky Česká Ves,Benzina a Česká Ves,most nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut.


AKTUÁLNĚ:

Z důvodu nedodržení postupu stavebních prací zhotovitelskou společností KARETA s. r. o. není v současné době zcela jasné kdy budou obsluhovány autobusové zastávky v obci Česká Ves v původních polohách.

Níže uvádíme předpokládané termíny, případně aktualizovány přesné termíny, obnovy obsluhy jednotlivých zastávek v původních polohách:

  • zastávka Česká Ves,krytý bazén-Řetězárna (směr Jeseník) – obnovení obsluhy v původní poloze v průběhu pátku 10. 6. 2022.
  • zastávka Česká Ves,krytý bazén-Řetězárna (směr Písečná) – obnovení obsluhy v původní poloze od 9. 6. 2022.
  • zastávka Česká Ves,ObÚ obnovení obousměrné obsluhy v původních polohách od 20. 6. 2022.
  • zastávka Česká Ves,Benzina (směr Písečná) v současné době obsluhována v náhradním prostoru – předpoklad obnovení obsluhy v průběhu 24. týdne 2022.
  • zastávka Česká Ves,Benzina (směr Jeseník) – obnovení obsluhy v původní poloze od 14. 6. 2022.
  • zastávka Česká Ves,most – obnovení obousměrné obsluhy v původních polohách od 9. 6. 2022.

Z důvodu rekonstrukce autobusového zálivu bude zastávka Česká Ves,konečná (směr Jeseník) v plánovaném termínu od 13. 6. 2022 do 20. 6. 2022 přemístěna o přibližně 50 m zpět v blízkosti RD č. p. 238 na chodník k náhradnímu označníku, viz níže mapa pod článkem.