Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/57 Březová – Lesní Albrechtice

Změna v autobusové dopravě
23. 5. 2024 0:00 - 28. 6. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice I/57 Březová - Lesní Albrechtice

Z důvodu rekonstrukce povrchů vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/57 v úseku obcí Březová – Lesní Albrechtice na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 24. 23. 5. 2024 (změna zahájení) do 28. 6. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920930 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen pracovníky stavby nebo semafory.

V důsledku nemožnosti zajištění obslužnosti zastávky Březová,rozc., která se nachází ve stavebním úseku silnice, dojde k odklonu spojů zmíněné linky na obousměrnou objízdnou trasu ze silnice I/57 – přes obec Březová s náhradní obsluhou zastávky Březová,střed – dále po místní komunikaci za obcí s napojením zpět na silnici I/57.

Zastávka Březová,rozc. nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Březová,střed.