Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/55 v úseku Olomouc – Krčmaň

Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2020 - 6. 9. 2020

Částečná uzavírka silnice I/55 v úseku Olomouc – Krčmaň

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/55 v úseku Olomouc – Krčmaň, úplné uzavírce silnice III/0552 (směr Majetín) a místní komunikace v místě křižovatky se silnicí I/55 v obci Krčmaň a úplné uzavírce silnice III/4353 v místě křižovatky se silnicí I/55 u obce Velký Týnec a Grygov.

Termín uzavírky: od 7.7. do 6.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891348, 891351, 920511, 920512, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

7.7. – 15.7.2020 frézování na I/55, provoz řízen pracovníky stavby – mimo BUS

16.7. – 6.9.2020 pokládka asfaltu + dokončovací práce na I/55, provoz na semafory nebo řízen pracovníky stavby – včetně BUS

3.8. – 16.8.2020 pokládka asfaltu v křiž. I/55 x III/4353 u Velkého Týnce a Grygova a v křiž. I/55 x III/0552 x MK v Krčmani – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu částečné uzavírky I/55 – frézování

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max 200 m.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz okolo posuvného pracovního místa bude během pracovní doby řízený pracovníky stavby.


V termínu částečné uzavírky I/55 – pokládka asfaltu + dokončovací práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa v délce max 1500 m.

V průběhu pokládky asfaltu bude znemožněno obsluhovat zastávku Krčmaň,Olomoucká v každém směru, náhradou bude tato zastávka vždy přesunuta na místní komunikaci k náhradnímu označníku v blízkosti obecního úřadu Krčmaň. Náhradní zastávka bude soužit pro oba směry. Přesný termín bude zveřejněn na zastávce, dle postupu stavby.

Silniční provoz okolo posuvného pracovního místa bude během pracovní doby řízený pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory.


V termínu úplných uzavírek křižovatek u Velkého Týnce – Grygova a v Krčmani

V termínech uzavírek jednotlivých křižovatek bude vždy zachovaný průjezd přímým směrem po I/55 Olomouc – Krčmaň. Přesné termíny úplných uzavírek jednotlivých křižovatek budou stavbou oznámeny dopravci a KIDSOK, p. o. nejméně 5 pracovních dní předem.

 

Uzavírka křižovatky I/55 x III/4353 Velký Týnec, Grygov

Pokládka asfaltu v této křižovatce bude realizována ve víkendových dnech.

Dotčené spoje linky 891351 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Krčmaň,Olomoucká dále po I/55 ul. Olomoucká – za Krčmaní vlevo na místní komunikaci (souběžnou s I/55) – rovně přes křižovatku s III/4353 – ul. Přerovská, Vsisko – vlevo na III/4359h do zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. a dále ve své trase dle licence.

Zastávky Velký Týnec,Orlovna a Velký Týnec,sokolovna nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Obslužnost Velkého Týnce bude zajišťovat linka 891346 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Uzavírka křižovatky I/55 x místní komunikace ke kostelu Sv. Floriána v Krčmani

V průběhu pokládky asfaltu nebude umožněno obousměrné odbočení z I/55 na místní komunikaci ke kostelu Sv. Floriána a obsluha zastávky Krčmaň,náves.

Dotčené spoje linky 920511 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Majetín,škola dále po silnici III/0552 – před Krčmaní vlevo na místní komunikaci „k pískovně“ – vpravo na zemědělskou komunikaci k areálu ZD AGRA a.s. – vpravo ul. Ke Království – ul. Náves na točnu u kostela Sv. Floriána, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Krčmaň,náves.

Zastávka Krčmaň,náves nebude linkou 920511 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 70 m do prostoru točny u kostela Sv. Floriána.

 

Uzavírka křižovatky I/55 x III/0552 (směr Majetín) v Krčmani

Dotčené spoje linek 891351, 920511 a 920512 bubou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Majetín,škola dále po silnici III/0552 – před Krčmaní vlevo na místní komunikaci „k pískovně“ – vpravo na zemědělskou komunikaci k areálu ZD AGRA a.s. – vpravo ul. Ke Království – ul. Náves  – linka 920511 na točnu u kostela Sv. Floriána, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Krčmaň,náves / ostatní linky dále po ul. Náves vlevo zpět na I/55 a dále ve své trase dle licence s obsluhou zastávky Krčmaň,Olomoucká.

Zastávka Krčmaň,náves nebude linkou 920511 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 70 m do prostoru točny u kostela Sv. Floriána.