Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/55 v obci Krčmaň

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Částečná uzavírka silnice I/55 v obci Krčmaň

Z důvodu instalace sloupu VN dojde k částečné uzavírce silnice I/55 ul. Olomoucká v obci Krčmaň.

Termín uzavírky: od 12.4. do 16.4.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891351, 920512, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V důsledku stavebních prací bude znemožněna obsluha autobusové zastávky Krčmaň,Olomoucká (směr Kokory), která bude přesunuta o cca 70 m zpět k náhradnímu označníku.

V opačném směru bude tato zastávka obsluhována bez omezení.