Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/47 v úseku obcí Vrchoslavice – Stříbrnice

Změna v autobusové dopravě
17. 6. 2024 0:00 - 25. 6. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice I/47 v úseku obcí Vrchoslavice – Stříbrnice

Z důvodu rekonstrukce povrchů vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/47 a úplné uzavírce křižovatky se silnicí III/43332 v obci Vrchoslavice, místní část Dlouhá Ves směr Stříbrnice.

Termín uzavírky: od 17. 6. 2024 do 25. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780932, 780933 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice I/47 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek pouze v přímém směru po volné části vozovky, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

 

V místě křižovatky I/47 se silnicí III/43332 (Vitčice) bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek přes stavební úsek pouze ve směru ze silnice I/47 na silnici III/43332 směr Vitčice po celou dobu stavby.

 

V opačném směru (z Vitčic) budou spoje zmíněných linek vedeny objízdnou trasou po silnici III/43332 – před nadjezdem přes D1 s odbočením vpravo na účelovou komunikaci podél D1 do Stříbrnic – s napojením na I/47 a po I/47 zpět směr Vrchoslavice přes úsek řízený semafory.

Zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou a úsekem řízeným semafory je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 – 7 minut.


Úsek silnice I/47 je vedena i linka 771951 dopravce Z-Group bus a.s. vypravovaná ze Zlínského kraje, která bude trasovaná v přímém směru přes úsek řízený semafory.