Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/46 Moravský Beroun – Ondrášov a úplná uzavírka ul. Nádražní v Moravském Berouně

Změna v autobusové dopravě
4. 9. 2019 - 31. 10. 2019

Částečná uzavírka silnice I/46 Moravský Beroun – Ondrášov a úplná uzavírka ul. Nádražní v Moravském Berouně

Z důvodu rekonstrukce vozovky silnice I/46 v úseku Moravský Beroun – Ondrášov včetně křižovatky s ul. Nádražní v Moravském Berouně bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 4.9. do 31.10.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890334 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při částečné uzavírce silnice I/46 Moravský Beroun – Ondrášov

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky vždy po volné části vozovky, okolo „posuvného pracovního místa“. Při pokládce asfaltových vrstev bude silniční provoz okolo „pracovního místa“ v pracovní době stavby řízený pověřenými pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory.

Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

Při úplné uzavírce silnice III/44441 ul. Nádražní v místě křižovatky s I/46 ul .Masarykova v Moravském Berouně v termínu od 7.10. do 15.10.2019

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/44441 ul. Nádražní – s odbočením na silnici III/4403 ul. Dvorní cesta – ul. Dvořákova – zpět na silnici I/46 ul. Masarykova a dále ve své trase.

Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

 

V důsledku vedení spojů dotčené linky objízdnou trasou, je nutné počítat s mírným zpožděním cca do 5 minut.