Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/44 v obci Bludov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
17. 8. 2020 - 31. 10. 2020

Částečná uzavírka silnice I/44 v obci Bludov

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice I/44 dojde k částečné – jednosměrné uzavírce silnice I/44 v obci Bludov.

Termín uzavírky: od 17.8.2020 do 4.10.2020 31.10.2020 (prodloužení termínu – vícepráce)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930207, 930222, 930246, 931207, 932207, 932246, 933246 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

17.8. – 21.8.2020 – stavební práce v křižovatce silnic I/44, I/11 a III/01119 – včetně BUS

22.8. – 31.10.2020 – částečná uzavírka silnice I/44 – úplná uzavírka pro BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 17.8. – 21.8.2020 – stavební práce v křižovatce silnic I/44, I/11 a III/011119 – uzavírka včetně BUS

Vzhledem k vysoké četnosti opravovaných úseků v prostoru křižovatky v neupřesněných termínech budou spoje zmíněných linek vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 930206, 930207, 931207, 932207

budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Bludově z III/01119 ul. Nová Dědina s obsluhou náhradní zastávky Bludov,škola – vpravo ul. Školní – vlevo I/11 ul. Lázeňská – a dále přes opravovanou křižovatku ve svých trasách směr Šumperk dle licencí.

Zastávka Bludov,škola bude na III/01119 ul. Nová Dědina přemístěna cca o 40 m zpět před křiž. s ul. Školní ve směru do Šumperku na přilehlý chodník vedle domu č. p. 28; ve směru do Chromče na zpevněnou plochu vedle chodníku před budovou ZŠ č. p. 368 k náhradním označníkům.

Zastávka Bludov,u zámku nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 930222

bude vedena po obousměrné objízdné trase v Bludově ze zastávky Bludov,radnice na III/01119a ul. Jana Žižky – vpravo III/01119 ul. Nová Dědina – vlevo ul. Školní – vlevo I/11 ul. Lázeňská – a dále přes opravovanou křižovatku ve své trase směr Šumperk dle licencí.

Zastávka Bludov,u zámku nebude obsluhována bez náhrady s nejbližší zastávkou Bludov,radnice.

 

Linky 930246, 932246, 933246

budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Postřelmově ze zastávky Postřelmov,ObÚ dále po III/0443 ul. Komenského – vlevo III/0444 ul. Hradecká – III/0444 Chromeč – vpravo I/11 do Bludova – vlevo III/01118 ul. Řed. Fr. Léhara – III/01119 ul. Nová Dědina s obsluhou náhradní zastávky Bludov,škola – vpravo ul. Školní – vlevo I/11 ul. Lázeňská – a dále přes opravovanou křižovatku ve svých trasách směr Šumperk dle licencí.

Zastávka Bludov,zámek nebude obsluhována s náhradou v náhradní zastávce Bludov,škola, která bude na III/01119 ul. Nová Dědina přemístěna cca o 40 m zpět před křiž. s ul. Školní ve směru do Šumperku na přilehlý chodník vedle domu č. p. 28; ve směru do Chromče na zpevněnou plochu vedle chodníku před budovou ZŠ č. p. 368 k náhradním označníkům.

Zastávky Bludov,Habermannova vila a Bludov,dol.konec nebudou obsluhovány bez náhrady.

Silniční provoz v prostoru křižovatky bude upravený PDZ.

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami a dopravního přetížení inkriminované křižovatky je nutné počítat se zpožděním 10 – 15 min.


V termínu 22.8. – 31.10.2020 – částečná uzavírka silnice I/44, střídavé uzavírky obou jízdních pruhů – úplná uzavírka pro BUS

 

Linky 930206, 930207, 930222, 931207, 932207

budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek bez omezení, dle platných jízdních řádů.

 

Linky 930246, 932246, 933246

budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Postřelmově ze zastávky Postřelmov,ObÚ dále po III/0443 ul. Komenského, Žerotínova – po I/44 do Bludova – vlevo I/11 ul. Lázeňská – vpravo III/01118 ul. Řed. Fr. Léhara – III/01119 ul. Nová Dědina s obsluhou stávající zastávky Bludov,škola – dále po III/01119 ul. Nová Dědina – vpravo III/01119 ul. tř. A. Kašpara – vlevo I/11 ul. Lázeňská a dále ve svých trasách směr Šumperk dle licencí.

Linky budou mimořádně obousměrně obsluhovat i stávající zastávku Bludov,škola.

Zastávka Bludov,zámek nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Bludov,u zámku.

Zastávky Bludov,Habermannova vila a Bludov,dol.konec nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky (930246, 932246, 933246) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.