Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/44 a úplná uzavírka silnice III/4446 v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě
18. 5. 2020 - 21. 6. 2020

Částečná uzavírka silnice I/44 a úplná uzavírka silnice III/4446 v Mohelnici

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/44 a úplné uzavírce silnice III/4446 v Mohelnici.

Termín uzavírky: od 18.5. do 21.6.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932246, 933246, 933253 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice III/4446 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Ve směru od Zábřehu a Líbivé

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,Libivá,rest. – dále po I/44 – I/35 – EXIT 235 na silnici II/644 – II/644 ul. Olomoucká, Mohelnice do zastávky Mohelnice aut.st.

 

Ve směru do Libivé a Zábřehu

Budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET – dále po III/4446 ul. Zábřežská – MK ul. Mlýnská – okružní křižovatka – MK ul.Třebovská – EXIT 234 na silnici I/44 do zastávky Mohelnice,Libivá,rest.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.