Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/35 třída Československé armády v Hranicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
27. 5. 2024 0:00 - 2. 6. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice I/35 třída Československé armády v Hranicích

Z důvodu rekonstrukce povrchů vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/35 třída Československé armády v Hranicích.

Termín uzavírky: od 27. 5. 2024 do 2. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 920521, 920531, 920532, 920536, 920537, 920538, 920539, 920930, 920949, 920950 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: 27. 5. 2024 – frézování I/35 – mimo BUS

Termín 2: 28. 5. 2024 – 2. 6. 2024 – pokládka živičných povrchů I/35 – včetně BUS 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 27. 5. 2024 – frézování I/35 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen pracovníky stavby.

Zastávka Hranice,Čs.armády bude linkami 920539 a 920949 obsluhována ve stávající poloze bez omezení.


Termín 2: 28. 5. 2024 – 2. 6. 2024 – pokládka živičných povrchů I/35 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice I/35 sice bude umožněn průjezd v přímém směru, ale bez možnosti odbočení na silnici III/4382 ul. Mostní, nebo na II/440 ul. Kpt. Jaroše. Zachována bude pouze možnost odbočení vpravo z II/440 ul. Kpt. Jaroše na silnici I/35 třída Československé armády, ul. Hranická a dále směr Drahotuše / Lipník n. B.

 

Spoje dotčených linek budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linky 890345, 891345, 920521, 920531, 920532, 920930

Spoje z Hranic (směr Drahotuše / Lipník n. B.) budou vedeny ve stávajících trasách s obsluhou zastávek bez omezení.

Spoje do Hranic (směr od Drahotuší / Lipníku n. B.) budou z okružní křižovatky I/47 vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po I/47 ul. Olomoucká – II/440 ul. Tř. 1. máje s náhradní obsluhou zastávky Hranice,Tř.1.máje a dále ve svých trasách směr AS dle platných jízdních řádů.

Zastávky Hranice,předměstí; Hranice,sídl.kpt.Jaroše; Hranice,Šromotovo nám. a Hranice,pošta ve směru na AS nebudou těmito linkami obsluhovány s náhradou v zastávce Hranice,Tř.1.máje (směr AS).

 

Linka 920539 (spoje od / do Valšovic)

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z III/4382 ul. Mostní po místní komunikaci ul. Kropáčova – ul. Přísady – I/35 ul. Smetanovo nábřeží – ul. Přísady – ul. Teplická s náhradní obsluhou zastávky MHD Hranice,Teplická – ul. Komenského – II/440 náměstí 8. května – II/440 ul. Tř. 1. máje do stávající zastávky Hranice,pošta a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hranice,Motošín nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Hranice,Teplická.

Zastávky Hranice,Čs.armády a Hranice,sídl.kpt.Jaroše nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linky 920536, 920537, 920538, 920539 (spoje od / do Opatovic), 920949, 920950 

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z I/35 ul. Smetanovo nábřeží po ul. Přísady – ul. Teplická s náhradní obsluhou zastávky MHD Hranice,Teplická – ul. Komenského – II/440 náměstí 8. května – II/440 ul. Tř. 1. máje do stávající zastávky Hranice,pošta a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hranice,Pod farou nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Hranice,Teplická.

Zastávky Hranice,Čs.armády; Hranice,sídl.kpt.Jaroše a Hranice,Šromotovo nám. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Uvedeným úsekem silnice I/35 tř. Československé armády je vedena i linka 771950 dopravce Z-Group bus a.s. ze Zlínského kraje, která bude trasována za stejných podmínek jako linka 920950.