Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice I/11 mezi obcemi Olšany – Bušín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 5. 2022 0:00 - 31. 7. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice I/11 mezi obcemi Olšany – Bušín

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k částečné uzavírce silnice I/11 mezi obcemi Olšany – Bušín a v samotné obci Bušín.

Termín uzavírky: od 2. 5. 2022 do 31. 7. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930219, 932273, 932283 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: od 2. 5. 2022 do 17. 6. 2022 – částečná uzavírka silnice I/11, frézování + pokládka – mimo BUS

Termín 2: od 18. 6. 2022 do 31. 7. 2022 – částečná uzavírka silnice I/11, dokončovací práce – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: od 2. 5. 2022 do 17. 6. 2022 – částečná uzavírka silnice I/11, frézování + pokládka – mimo BUS

Uvedenými úseky silnice I/11 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Stavební práce jsou rozděleny do čtyř úseků, v jejichž průběhu dojde k omezení obsluhy stávajících zastávek následovně:

  • v úseku 1 Olšany od místní komunikace u RD č. p. 7 za obec Olšany směr Bušín – v uvedeném úseku není umístěna žádná zastávka, zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení,
  • v úseku 2 od Olšan před obcí Bušín po RD č. p. 146 v obci Bušín – zastávka Bušín,č.127 (v obou směrech) nebude obsluhována bez náhrady,
  • v úseku 3 od RD č. p. 146 po RD č. p. 124 v obci Bušín – zastávka Bušín,ObÚ (směr Olšany) nebude obsluhována bez náhrady,
  • v úseku 4 od RD č. p. 124 po konec obce Bušín směr Štíty – zastávka Bušín,ObÚ (směr Štíty) nebude obsluhována bez náhrady.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 7 – 10 minut.


Termín 2: od 18. 6. 2022 do 31. 7. 2022 – částečná uzavírka, dokončovací práce – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice I/11 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.