Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnic III/4451 a III/44421 v obci Komárov

Změna v autobusové dopravě
24. 6. 2024 0:00 - 24. 8. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnic III/4451 a III/44421 v obci Komárov

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde k částečné uzavírce silnic III/4451 a III/44421 v obci Komárov.

Termín uzavírky: od 24. 6. 2024 do 24. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890332 dopravce VOJTILA TRANS BUS a.s.; 891904 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.; 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic III/4451 a III/44421 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

Ve stavebním úseku na silnici III/44421 se nachází zastávka Komárov (obslužnost zajišťují linky 854912, 324, 332), která bude po dobu stavebních prací přemístěna z prostoru točny o cca 20 m dále na silnici III/44421 v blízkosti RD č.p. 206 k náhradním označníkům.

Otáčení autobusů v prostoru současné točny bude umožněno po celou dobu výstavby chodníku bez omezení.


Uvedeným úsekem je vedena i linka 854912 dopravce Transdev Morava s.r.o. vypravovaná z Moravskoslezského kraje, která bude trasována dle výše uvedených podmínek.