Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnic III/43610 a III/43611 v obci Radvanice

Změna v autobusové dopravě
3. 7. 2024 0:00 - 3. 11. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnic III/43610 a III/43611 v obci Radvanice

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci chodníků dojde k částečné uzavírce silnic III/43610 a III/43611 v obci Radvanice.

Termín uzavírky: od 3. 7. 2024 do 3. 11. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920515 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu částečné uzavírky bude uvedenými úseky umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

Rekonstrukce chodníku bude probíhat i podél silnice III/43610 vpravo ve směru jízdy Prosenice – Přerov, kde se nachází jednosměrná autobusová zastávka Radvanice,Obecní úřad (obslužnost zajišťují pouze spoje linky 920515). V závislosti na postupu stavebních prací dojde na dobu nezbytně nutnou k přemístění této zastávky o několik metrů zpět na nově vybudovaný chodník k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.