Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnic I/60 a II/369 v obci Lipová – lázně

Změna v autobusové dopravě
20. 6. 2019 - 31. 10. 2019

Částečná uzavírka silnic I/60 a II/369 v obci Lipová – lázně

Z důvodu rekonstrukce prostoru křižovatky silnic I/60 s II/369 v obci Lipová – lázně bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 20.6. do 31.10.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek vždy po volné části vozovky, kde silniční provoz bude řízený semafory.
 
Zastávka Lipová-lázně,pošta bude obousměrně přemístěna k náhradním označníkům vždy za úsek řízený semafory ve směru jízdy.
 
Vlivem řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů uvedených linek cca do 5 minut.
V pracovní době by měl být silniční provoz na silnici I/60 řízený pověřenými pracovníky zhotovitele.