Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnic I/35 a I/44 v Mohelnici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 9. 2022 0:00 - 9. 11. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnic I/35 a I/44 v Mohelnici

Z důvodu opravy mostů dojde k částečné uzavírce silnice I/35 v místě mostu ev. č. 35-114 a silnice I/44 v místě mostu ev. č. 44-003..3 v Mohelnici.

Termín uzavírky: od 5. 9. 2022 do 9. 11. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933241, 933246, 933251, 933253 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

5. 9. 2022 – 27. 10. 2022 2. 11. 2022 (prodloužení termínu) – částečná uzavírka I/44 v místě mostu ev. č. 44-003..3

25. 9. 2022 – 9. 11. 2022 – částečná uzavírka I/35 v místě mostu ev. č. 35-114

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 5. 9. 2022 – 27. 10. 2022 2. 11. 2022 (prodloužení termínu) – částečná uzavírka I/44 v místě mostu ev. č. 44-003..3mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice I/44 bude umožněn průjezd spojům linek 933246 a 933253 po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 25. 9. 2022 – 9. 11. 2022 – částečná uzavírka I/35 v místě mostu ev. č. 35-114 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice I/35 bude umožněn průjezd spojům linek 933241 a 933251 pouze ve směru z Mohelnice na Moravskou Třebovou po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Ve směru do Mohelnice od Moravské Třebové nebude umožněn průjezd spojům linek 933241, 933251, které budou vedeny po silnici I/35 ul. Třebovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici I/35 sjezd na Olomouc – EXIT 235 Mohelnice-jih – II/644 Mohelnice – ul. Olomoucká do zastávky Mohelnice,aut.st. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Ve směru do Mohelnice v místě nájezdu od Zábřehu nebude umožněn průjezd spojům linek 933246, 933253, které budou vedeny po silnici I/44 a dále jednosměrnou objízdnou trasou – I/35 – EXIT 235 Mohelnice-jih – II/644 Mohelnice – ul. Olomoucká do zastávky Mohelnice,aut.st. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.