Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka náměstí Míru v Lošticích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 4. 2023 0:00 - 31. 5. 2023 23:00

Částečná uzavírka náměstí Míru v Lošticích

Z důvodu stavebních prací na rozšiřování kanalizace dojde k částečné uzavírce náměstí Míru v Lošticích.

Termín uzavírky: od 24. 4. 2023 2. 5. 2023 do 31. 5. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933240, 933244, 933245, 933246, 933247, 933248, 933249 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nám. Míru bude umožněn průjezd spojům linek 933240, 933245, 933247, 933249 bez omezení.

Současně nebude umožněn průjezd spojům linek 933244, 933246, 933248 do stávající zastávky Loštice,nám. a nebude možné obsloužit označníky č. 3 a 4.

Spoje zmíněných linek budou vedeny z II/635 ul. Olomoucká na nám. Míru v současném protisměru, obslouží náhradní zastávku umístěnou na chodníku přilehlém ke „sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice“, poté se otočí a budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.