Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka náměstí Míru v Lošticích

Změna v autobusové dopravě
24. 4. 2023 0:00 - 31. 5. 2023 23:00

Částečná uzavírka náměstí Míru v Lošticích

Z důvodu stavebních prací na rozšiřování kanalizace dojde k částečné uzavírce náměstí Míru v Lošticích.

Termín uzavírky: od 24. 4. 2023 2. 5. 2023 do 31. 5. 2023 (změna termínu zahájení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933240, 933244, 933245, 933246, 933247, 933248, 933249 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nám. Míru bude umožněn průjezd spojům linek 933240, 933245, 933247, 933249 bez omezení.

Současně nebude umožněn průjezd spojům linek 933244, 933246, 933248 do stávající zastávky Loštice,nám.nebude možné obsloužit označníky č. 3 a 4.

Spoje zmíněných linek budou vedeny z II/635 ul. Olomoucká na nám. Míru v současném protisměru, obslouží náhradní zastávku umístěnou na chodníku přilehlém ke „sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice“, poté se otočí a budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.