Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic III/37356 a III/37353 v obcích Labutice a Jednov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 11. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Uzavírka silnic III/37356 a III/37353 v obcích Labutice a Jednov

Z důvodu výstavby ČOV a stokové sítě dojde k částečné uzavírce silnic III/37356 a III/37353 v obcích Labutice a Jednov a k úplné uzavírce silnice III/37356 v obci Labutice.

Termín uzavírky: od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780435, 780436, 780443, 780444 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

 1. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka silnic III/37356 a III/37353 v obcích Labutice a Jednov – mimo BUS

15. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – úplná uzavírka III/37356 v obci Labutice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka silnic III/37356 a III/37353 v obci Suchdol, místní část Labutice a místní část Jednov – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa v délce max 50 m, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávek Suchdol,Labutice; Suchdol,Jednov,Na pořadíSuchdol,Jednov, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


V termínu 15. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – úplná uzavírka III/37356 v obci Suchdol, místní část Labutice – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou ze zastávky Brodek u Konice,nám. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/373 Lhota u Konice, s obsluhou stávající zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice – dále po II/373 – III/37353 Jednov do zastávky Suchdol,Jednov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou vedeny z Jednova po silnici III/37356 do obce Suchdol, kde se otočí „u hasičů“ a obslouží přilehlou zastávku Suchdol,točna, případně i zastávku Suchdol,ZŠ.

Zastávky Brodek u Konice,dol.konec; Brodek u Konice,Dešná; Suchdol,LabuticeSuchdol,Jednov,Na pořadí nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou v tomto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 435Linka 436Linka 443Linka 444