Změny ve veřejné dopravě

Částečná i úplná uzavírka silnice III/44625 ulice Stromořadí v Uničově

Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2024 0:00 - 9. 8. 2024 23:00

Částečná i úplná uzavírka silnice III/44625 ulice Stromořadí v Uničově

Z důvodu rekonstrukce chodníku a výstavby ostrůvku v místě přechodu pro chodce dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/44625 ulice Stromořadí v Uničově.

Termín uzavírky: od 6. 5. 2024 do 9. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 890321, 890325, 890326, 890335, 890336, 890364 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

6. 5. 2024 – 19. 5. 2024 a 27. 5. 2024 – 9. 8. 2024 částečná uzavírka III/44624 ul. Stromořadí

20. 5. 2024 – 26. 5. 2024 úplná uzavírka III/44624 ul. Stromořadí

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech 6. 5. 2024 – 19. 5. 2024 a 27. 5. 2024 – 9. 8. 2024 částečná uzavírka III/44624 ul. Stromořadí

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Uničov,Bezručovo nám. (směr Brníčko), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


V termínu 20. 5. 2024 – 26. 5. 2024 úplná uzavírka III/44624 ul. Stromořadí

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890312

Spoj č. 5 bude veden po obsluze zastávky Uničov,hřbitov po II/449 ul. Litovelská  a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Nemocniční – ul. Olomoucká – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám.  – II/446 ul. Hrdinů – okružní křižovatkou na ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st.

 

Linka 890321

Spoje č. 4, 8, 10, 14 budou vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. po ul. J. z Poděbrad a dále jednosměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou na II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Olomoucká – ul. Nemocniční do zastávky Uničov,poliklinika.

 

Linka 890325

Spoj č. 12 bude veden ze zastávky Uničov,poliklinika  po ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Staškova do náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Hrdinů – II/444 ul. Mohelnická – nám. Svobody – nám. Osvobození – ul. Šternberská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890326

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Uničov,poliklinika  po ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká a dále obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Staškova do náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Hrdinů – II/444 ul. Mohelnická – nám. Svobody – nám. Osvobození – ul. Šternberská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 23 bude veden ze zastávky Uničov,aut.st. po ul. J. z Poděbrad a dále jednosměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou na II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – II/449 ul. Litovelská – II/446 ul. Hrdinů – II/444 ul. Mohelnická – nám. Svobody – nám. Osvobození – ul. Šternberská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu. Po obsluze zastávek dle jízdního řádu bude veden zpět do Uničova, kde bude pokračovat objízdnou trasou II/444 ul. Šternberská – nám. Osvobození – nám. Svobody – ul. Mohelnická – II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám.  – II/446 ul. Olomoucká – ul. Nemocniční do zastávky Uničov,poliklinika a dále dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 10, 20 budou vedeny ze zastávky Uničov,Brníčko,rozc. ve svých trasách do Uničova a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/444 ul. Šternberská – nám. Osvobození – nám. Svobody – ul. Mohelnická – II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám.  – ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – ul. Dukelská do zastávky Uničov,Dukelská.

Spoj č. 18 bude veden ze zastávky Uničov,poliklinika  po ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – II/444 ul. Mohelnická – nám. Svobody – nám. Osvobození – ul. Šternberská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 74 bude veden z ul. Dukelská jednosměrnou objízdnou trasou ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám.  – ul. Hrdinů – II/444 ul. Mohelnická – nám. Svobody – nám. Osvobození – ul. Šternberská a dále dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890335

Spoj č. 26 bude veden ze zastávky Uničov,Šumperská po II/446 ul. Šumperská a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/444 ul. Mohelnická – II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova do náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – II/449 ul. Litovelská a dále dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890336

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Uničov,poliklinika  po ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká a dále obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Staškova do náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje obsluhující zastávku Uničov,u pomníku se po její obsluze otočí na okružní křižovatce a poté budou pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou II/444 ul. Mohelnická – ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Olomoucká – ul. Nemocniční a dále dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890364

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. po ul. J. z Poděbrad a dále obousměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou na II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Olomoucká a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 37, 47 budou vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. po ul. J. z Poděbrad a dále jednosměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou na II/444 ul. Mohelnická – ul. Dukelská – ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám.  – ul. Hrdinů – II/444 ul. Mohelnická – nám. Svobody – nám. Osvobození – ul. Šternberská a dále dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 6 bude po obsluze zastávky Uničov,UNEX veden z III/44416 jednosměrnou objízdnou trasou  – II/444 – III/44623 Želechovice – II/446 Uničov, ul. Olomoucká – ul. Staškova do náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Linka 891364

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. po ul. J. z Poděbrad a dále obousměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou na II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Bezručovo nám. – ul. Olomoucká a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Z důvodu vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami může docházet k jejich zpoždění cca 5 min.