Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ulice Sokolská v Zábřehu

Změna v autobusové dopravě
25. 6. 2022 0:00 - 8. 7. 2022 23:00

Částečná a úplná uzavírka ulice Sokolská v Zábřehu

Z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/31534 ul. Sokolská v Zábřehu.

Termín uzavírky: od 25. 6. 2022 do 8. 7. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, 936001, 936002 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: 25. 6. 2022 – 6. 7. 2022 částečná uzavírka – mimo BUS

Termín 2:   7. 7. 2022 – 8. 7. 2022 úplná uzavírka – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 25. 6. 2022 – 6. 7. 2022 částečná uzavírka – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/31534 ul. Sokolská bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Termín 2: 7. 7. 2022 – 8. 7. 2022 úplná uzavírka – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/31534 ul. Sokolská nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 932276 (sudé spoje)

bude v úseku Zábřeh – Nemile / Hněvkov vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,aut.st. po ul. Valová – silnice II/315 ul. Valová – silnice III/31537 ul. Havlíčkova – ul. Nemilská – ul. K Vápeníkám – ul. Na Výsluní – s odbočením na silnici III/31534 ul. Jiráskova, kde obslouží náhradou přemístěnou zastávku Zábřeh,nem. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Autobusová zastávka Zábřeh,rozc.Kouty nebude obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Zábřeh,nem. (směr Nemile / Hněvkov) nebude touto linkou obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m vpřed v ul. Jiráskova na chodník před dům č. p. 40 k náhradnímu označníku.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD 936001

bude ze zastávky Zábřeh,Sušilova-škola vedena po jednosměrné objízdné trase dále po II/315 ul. Sušilova – s odbočením do ul. U Bořin – ul. Krumpach – ul. U Horního rybníka – zpět na II/315 ul. Sušilova – s odbočením vpravo do ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Autobusové zastávky Zábřeh,rozc.KoutyZábřeh,ul.B.Němcové nebudou obsluhovány bez náhrady.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD 936002

bude ze zastávky Zábřeh,Sušilova-škola vedena po jednosměrné objízdné trase dále po II/315 ul. Sušilova – s odbočením do ul. U Bořin – ul. Krumpach – ul. U Horního rybníka – zpět na II/315 ul. Sušilova – s odbočením vpravo do ul. Morávkova – ul. Valová – silnice II/315 ul. Valová – ul. Žižkova – Masarykovo nám. s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,nám.Masarykovo – a dále ul. Komenského – silnice III/31534 ul. Jiráskova do zastávky Zábřeh,nem. a dále ve své trase dle platného JŘ.

Autobusová zastávka Zábřeh,rozc.Kouty nebude obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Zábřeh,ul.B.Němcové nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,nám.Masarykovo.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Vzhledem ke krátkodobému omezení dopravní obslužnosti budou cestující informováni formou Přepravního opatření.