Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ulic Hrubčická, Vítova a Biskupická v obci Kralice na Hané

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka ulic Hrubčická, Vítova a Biskupická v obci Kralice na Hané

Z důvodu stavebních prací na kanalizační síti dojde k částečné a úplné uzavírce silnic III/4342 ul. Hrubčická, Vítova a III/4343 ul. Biskupická v obci Kralice na Hané.

Termín uzavírky: od 15. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:

Etapa 0: 15. 7. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – mimo BUS

Etapa 1: 11. 8. 2021 – 13. 8. 2021 (12:00 hod.) úplná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS

Etapa 2:   1. 8. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova – mimo BUS

Etapa 3: 20. 9. 2021 – 30. 9. 2021 úplná uzavírka III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída – včetně BUS (2 dny z toho)

 

Na základě informací od zhotovitele dojde k vyloučení autobusových linek pouze na 2 dny v uvedených termínech Etap 1 a 3. Přesný termín bude oznámený zhotovitelem v závislosti na postupu stavebních prací.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 0: 15. 7. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4343 ul. Biskupická bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 1: 11. 8. 2021 – 13. 8. 2021, do 12:00 hod. úplná uzavírka silnice III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4343 ul. Biskupická nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780404

Spoje č. 5, 11 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po III/3674 ul. Prostějovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. U Lázní, Masarykovo náměstí, ul. Olomoucká s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780405

Spoj č. 18 bude vedený ze zastávky Biskupice,hřbitov jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4344 – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – sil. III/3677 ul. Olomoucká, Masarykovo náměstí, U Lázní, III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 19, 26 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Hrubčice,ObÚ po silnici II/4342 do Kralic na Hané ulicemi Hrubčická, Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. – sil. III/3677 ul. Olomoucká s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150  směr Dub n. Mor. – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení. 


Etapa 2:   1. 8. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4342 ul. Vítova bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 3: 20. 9. 2021 – 30. 9. 2021 úplná uzavírka III/4342 ul. Vítova, Hlavní třída – včetně BUS (pouze 2 dny z toho – bude upřesněno)

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze silnice III/4342 ul. Vítova obousměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci ul. Vítova –  ul. U Pivovaru s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Kralice na Hané,ObÚ – III/3677 ul. U Lázní / ul. Bedihošťská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m na chodník v ul. U Pivovaru k náhradním označníkům.

 

Vzhledem k tomu, že úplná uzavírka s vyloučením spojů zmíněných linek není předem pevně stanovena a nelze ji ze strany zhotovitele ani určit, bude dopravní omezení obslužnosti výše uvedených zastávek řešeno operativně Přepravním opatřením.