Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ulic Hrubčická, Vítova a Biskupická v obci Kralice na Hané

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka ulic Hrubčická, Vítova a Biskupická v obci Kralice na Hané

Z důvodu stavebních prací na kanalizační síti dojde k částečné a úplné uzavírce silnic III/4342 ul. Hrubčická, Vítova a III/4343 ul. Biskupická v obci Kralice na Hané.

Termín uzavírky: od 15. 7. 2021 (předpoklad zahájení) do 30. 9. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:

Etapa 0: 15. 7. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – mimo BUS

Etapa 1: 19. 7. 2021 – 31. 7. 2021 úplná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS (2 dny z toho)

Etapa 2:   1. 8. 2021 – 31. 8. 2021 částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova – mimo BUS

Etapa 3: 16. 8. 2021 – 29. 8. 2021 úplná uzavírka III/4342 ul. Vítova – včetně BUS (2 dny z toho)

 

Na základě informací od zhotovitele dojde k vyloučení autobusových linek pouze na 2 dny v uvedených termínech Etap 1 a 3. Přesný termín nyní není možné stanovit.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 0: 15. 7. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/4343 ul. Biskupická – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4343 ul. Biskupická bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 1: 19. 7. 2021 – 31. 7. 2021 úplná uzavírka silnice III/4343 ul. Biskupická – včetně BUS (pouze 2 dny z toho)

Uvedeným úsekem silnice III/4343 ul. Biskupická nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780404

Spoje č. 5, 11 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po III/3674 ul. Prostějovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. U Lázní, Masarykovo náměstí, ul. Olomoucká s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780405

Spoj č. 18 bude vedený ze zastávky Biskupice,hřbitov jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4344 – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – sil. III/3677 ul. Olomoucká, Masarykovo náměstí, U Lázní, III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 19, 26 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Hrubčice,ObÚ po silnici II/4342 do Kralic na Hané ulicemi Hrubčická, Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. – sil. III/3677 ul. Olomoucká s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150  směr Dub n. Mor. – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení. 


Etapa 2:   1. 8. 2021 – 31. 8. 2021 částečná uzavírka III/4342 ul. Vítova – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4342 ul. Vítova bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 3: 16. 8. 2021 – 29. 8. 2021 úplná uzavírka III/4342 ul. Vítova – včetně BUS (pouze 2 dny z toho)

Uvedeným úsekem silnice III/4342 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780404

Spoje č. 2 bude veden z Hrubčic jednosměrnou objízdnou trasou po silnici II/434 směr Bedihošť – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská– III/3674 ul. Prostějovská s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská – III/3674 Prostějov, ul. Háj – ul. Rovná – II/367 ul. Kojetínská a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,Prostějovská.

Zastávky Hrubčice,KralickáKralice na Hané,Hrubčická nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 3, 7 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. Bedihošťská – Bedihošť, ul. Komenského – II/367 ul. Prostějovská – ul. Osvobození – II/434 Hrubčice a dál ve své trase dle platného JŘ.

Zastávky Kralice na Hané,ObÚ; Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 5, 11 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. U Lázní, Masarykovo náměstí, ul. Olomoucká s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 4, 6, 12 budou vedeny z Hrubčic jednosměrnou objízdnou trasou po silnici II/434 směr Bedihošť – II/367 Bedihošť ul. Osvobození, ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská– III/3674 ul. Prostějovská s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská – III/3674 Prostějov, ul. Háj – ul. Kralická – okružní křižovatkou a dál ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,Prostějovská.

Zastávky Hrubčice,Kralická; Kralice na Hané,Hrubčická; Prostějov,Železárny nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoj č. 10 bude veden z Hrubčic jednosměrnou objízdnou trasou po silnici II/434 směr Bedihošť – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská – III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,Prostějovská.

Zastávky Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoj č. 16 bude veden z Hrubčic jednosměrnou objízdnou trasou po silnici II/434 směr Bedihošť – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská – III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,Bedihošťská.

Zastávky Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780405

Spoje č. 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 88, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 jsou vedeny ze zastávky Hrubčice,ObÚ obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/434 ul. Vítězství – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská – III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,Prostějovská.

Zastávky Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 213 budou vedeny z Hrubčic obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/434 – II/367 Bedihošť, ul. Osvobození, ul. Prostějovská – III/3677 ul. Komenského s obsluhou zastávky Bedihošť,ZŠ – Kralice na Hané, ul. Bedihošťská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Bedihošťská – III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,ProstějovskáProstějov ul. Háj – MK Rovná – III/3674 Prostějov, ul. Háj – MK ul. Rovná – II/367 ul. Kojetínská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,Prostějovská.

Zastávky Kralice na Hané,Hrubčická; Hrubčice,Kralická nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoj č. 18 bude veden ze zastávky Biskupice,hřbitov jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4344 – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou zastávky Kralice na Hané,hřbitov –  sil. III/3677 ul. Olomoucká, Masarykovo náměstí, U Lázní, III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 19, 26 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. Bedihošťská – III/3677 Bedihošť, ul. Komenského – II/367 ul. Prostějovská, ul. Osvobození – II/434 Hrubčice, ul. Vítězství – náměstí 9. května s obsluhou zastávek Hrubčice,ObÚ ; Hrubčice,Kralická – III/4342 Kralice na Hané, ul. Hrubčická s obsluhou zastávky Kralice na Hané,Hrubčická – III/4343 ul. Biskupická a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Vzhledem k tomu, že úplná uzavírka s vyloučením spojů zmíněných linek není předem pevně stanovena a nelze ji ze strany zhotovitele ani určit, bude dopravní omezení obslužnosti výše uvedených zastávek řešeno operativně Přepravním opatřením.