Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ul. Plumlovská v Prostějově – ZMĚNA

Změna v autobusové dopravě
18. 3. 2019 - 27. 10. 2019

Částečná a úplná uzavírka ul. Plumlovská v Prostějově - ZMĚNA

Z důvodu rekonstrukce komunikace II/150 ul. Plumlovské v Prostějově dojde k jejímu částečnému nebo úplnému omezení průjezdnosti autobusovými linkami.
Termín uzavírky: od 18.3. do 27.10.2019
Postup prací je rozdělen do 6ti fází v různých termínech:
18.3. – 19.4.2019       částečná uzavírka II/150     1.      fáze
22.4. – 24.5.2019       částečná uzavírka II/150     2.      fáze
27.5. – 25.6.2019       částečná uzavírka II/150     3.      fáze
ZMĚNA TERMÍNŮ – PRODLOUŽENÍ 
25.6. – 6.10.2019       částečná uzavírka II/150     4.      fáze
7.10. – 20.10.2019      úplná uzavírka II/150          5.      fáze
21.10. – 27.10.2019    částečná uzavírka II/150     6.      fáze
              
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 780404 dopravce FTL a.s. a 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
V termínech částečných uzavírek (1. – 3. a 6.fáze)
Ve směru z Prostějova budou spoje uvedených linek vedeny přes stavbu ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platných JŘ.
Zastávka Prostějov, sídl. v tomto směru bude přesunuta cca 50 m vpřed k náhradnímu označníku.
Ve směru do Prostějova budou spoje uvedených linek vedeny po objízdné trase z okružní křižovatky II/150 ul. Plumlovská s odbočením na ul. Josefa Lady dále po ul. Krapkova, Fanderlíkova s odbočením na ul. Kostelecká a zpět na ul. Vápenice dle licence.
Zastávka Prostějov,Plumlovská,sídl. v tomto směru nebude obsluhována bez náhrady.
Zastávka Prostějov,Blahoslavova lázně bude přemístěna k náhradímu označníku v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křižovatku s ul. Kostelecká.
V termínu částečné uzavírky (4.fáze – neprůjezdný výjezd z ul. Hliníky na ul. Plumlovská) a úplné uzavírky (5.fáze)
Spoje uvedených linek budou vedeny obousměrně po objízdné trase z okružní křižovatky II/150 ul. Plumlovská s odbočením na ul. Josefa Lady dále po ul. Krapkova, Fanderlíkova s odbočením na ul. Kostelecká a zpět na ul. Vápenice dle licence.
Zastávka Prostějov,Plumlovská,sídl. v obou směrech nebude obsluhována bez náhrady.
Zastávky Prostějov,Hliníky a Prostějov,Blahoslavova lázně budou přemístěny k náhradním označníkům v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křiž. s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č.p.8 (směr od Prostějov,aut.st.)