Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ul. Nádražní ve Šternberku

Změna v autobusové dopravě
4. 3. 2020 - 22. 3. 2020

Částečná a úplná uzavírka ul. Nádražní ve Šternberku

Z důvodu opravy vodovodní sítě dojde k částečné uzavírce místní komunikace ul. Nádražní a úplné uzavírce jednoho jízdního pruhu silnice III/44426 ul. Nádražní ve Šternberku i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 4.3. do 22.3.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923, 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při částečné uzavírce místní komunikace ul. Nádražní bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce maximálně 30 m.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Při úplné uzavírce jednoho jízdního pruhu silnice III/44426 ul. Nádražní nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které využívají tuto ulici ve směru od železniční stanice a budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Šternberk,aut.st. – ul. Nádražní – s odbočením vpravo na silnici II/444 ul. Věžní – s odbočením vlevo na silnici I/46 ul. Olomoucká – okružní křižovatka – silnice I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách.

V opačném směru (do železniční stanice) budou spoje zmíněných linek, které využívají tuto ulici, vedeny ve stávající trase bez omezení.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet ke zpoždění cca do 5 minut.