Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka ul. Masarykova ve městě Šternberku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 10. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:59

Částečná a úplná uzavírka ul. Masarykova ve městě Šternberku

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k částečné a úplné uzavírce ul. Masarykova ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA Morava a. s. a 890324, 890328, 890329, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

  1. 10. 2021 – 12. 10. 2021 částečná uzavírka ul. Masarykova – mimo BUS

13. 10. 2021 – 31. 10. 2021 úplná uzavírka ul. Masarykova – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. 10. 2021 – 12. 10. 2021 částečná uzavírka ul. Masarykova – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby.

Autobusová zastávka Šternberk,Masarykova bude obousměrně obsluhována v původních polohách bez omezení.


AKTUÁLNĚ: S platností od středy 13. 10. 2021 dojde k předčasnému přemístění zmíněné autobusové zastávky Šternberk,Masarykova o cca 200 m dále do ulice Krampolova k náhradním označníkům, viz níže situační mapa. Současně dochází i k přetrasování spojů zmíněných autobusových linek mimo ulici Masarykova.

 

V termínu 13. 10. 2021 – 31. 10. 2021 úplná uzavírka ul. Masarykova – včetně BUS

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek obsluhující zastávku Šternberk,Masarykova, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Směr od Babic / Lužic

Spoje budou vedeny ve Šternberku obousměrně z okružní křižovatky II/444 (ul. Uničovská / ul. Věžní) – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Šternberk,Masarykova – ul. Olomoucká – okružní křižovatka I/46 – III/44426 ul. Nádražní – okružní křižovatka II/444 ul. Věžní – místní komunikace směr autobusové stanoviště / případně II/444 ul. Věžní a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Směr od Krákořic, Chabičova, MK ul. Dvorská

Spoje budou vedeny ve Šternberku obousměrně z okružní křižovatky II/445 (ul. Rýmařovská / ul. Uničovská) – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Šternberk,Masarykova – ul. Olomoucká – okružní křižovatka I/46 – III/44426 ul. Nádražní – okružní křižovatka II/444 ul. Věžní –  místní komunikace směr autobusové stanoviště / případně II/444 ul. Věžní a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Směr od Olomouce / nemocnice

Spoje budou vedeny ve Šternberku obousměrně z okružní křižovatky I/46 (ul. Olomoucká / ul. Jívavská) – ul. Olomoucká – ul. Krampolova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Šternberk,Masarykova – II/445 ul. Uničovská  a dále ve svých trasách (směr ul. Věžní / ul. Rýmařovská / ul. Dvorská) dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Šternberk,Masarykova nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 200 m dále do ul. Krampolova k náhradním označníkům.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami může docházet k jejich zpoždění přibližně 5 minut.    


Uvedeným úsekem ul. Masarykova ve Šternberku jsou vedeny i linky 854912, 854921 dopravce Transdev Morava s. r. o., které budou trasovány za stejných, výše uvedených podmínek.