Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/4579 v obci Kolnovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2020 - 26. 6. 2020

Částečná a úplná uzavírka silnice III/4579 v obci Kolnovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/4579 u obce a v obci Kolnovice.

Termín uzavírky: od 1.6. do 26.6.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950115 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

  1.6. – 14.6.2020 částečná uzavírka

15.6. – 26.6.2020 úplná uzavírka

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu částečné uzavírky 1.6. – 14.6.2020

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky prostorem stavebního úseku vždy po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

V termínu úplné uzavírky 15.6. – 26.6.2020 – pokládky živičných vrstev

Stavební úsek od křiž. II/457 s III/4579 po křiž. III/4579 s místní komunikací směr Terezín

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase: od Mikulovic dále po II/457 – s odbočením vpravo na místní komunikaci u obce Terezín – po místní komunikaci zpět na silnici III/4579 před Kolnovicemi a dále do zastávky Mikulovice,Kolnovice,u Bláhů, kde jsou některé spoje ukončeny a jiné budou pokračovat zpět po objízdné trase do Terezína a dále ve své trase směr Velké Kunětice.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Stavební úsek od křiž. III/4579 s místní komunikací směr Terezín po autobusovou točnu v Kolnovicích

Pokládky v tomto úseku budou probíhat ve víkendových dnech, kdy nejsou spoje zmíněné linky 950115 provozovány.

 

Silniční provoz bude upraven dle přechodným dopravním značením.