Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37772 v obci Alojzov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 3. 2021 - 16. 7. 2021

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37772 v obci Alojzov

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě a rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/37772 v obci Alojzov.

Termín uzavírky: od 15.3. do 16.7.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

15.3. –   5.4.2021 částečná uzavírka silnice III/37772

  6.4. – 16.7.2021 úplná uzavírka silnice III/37772

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15.3. –   5.4.2021 částečná uzavírka silnice III/37772

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Alojzov (směr Určice), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


V termínu   6.4. – 16.7.2021 úplná uzavírka silnice III/37772

 

Stavební práce na III/37772 v úseku okolo obecního úřadu

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov po III/37762 přes Dětkovice do Vranovic – s odbočením na III/37763 Vranovice směr Vincencov – s odbočením před Vincencovem stále po III/37763 – s napojením na III/37745 u Otaslavic do Myslejovic, kde obslouží zastávku Myslejovicenáhradního označníku na chodníku před obecním úřadem – z Myslejovic po III/37772 do Alojzova s obsluhou náhradní zastávky Alojzov v blízkosti křižovatky s III/37749 a dále ve své trase směr Křenůvky a Myslejovice.

Zastávka Alojzov bude obousměrně přemístěna o cca 100 m zpět na silnici III/37772 v blízkosti firmy Elmo – plast.

Zastávka Určice,has.zbroj. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Stavební práce na III/37772 v úseku od křižovatky se silnicí III/37749 okolo fy Elmo – plast po konec obce směr Myslejovice

V průběhu tohoto termínu bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky v Alojzově po III/37772 okolo obecního úřadu a dále na III/37749 směr Křenůvky, a dojde tak k jejich navrácení do původní trasy. Úsek okolo obecního úřadu bude po stavebních pracích upraven tak, aby byl sjízdný pro nízkopodlažní autobusy zajišťující spoje zmíněné linky.

Zastávka Alojzov bude obousměrně obsluhována v původní poloze.

 

Pokládka živičných vrstev – dojde k úplnému vyloučení zmíněné linky z obce Alojzov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov po III/37762 přes Dětkovice do Vranovic – s odbočením na III/37763 Vranovice směr Vincencov – s odbočením před Vincencovem stále po III/37763 – s napojením na III/37745 u Otaslavic do Myslejovic – z Myslejovic po III/37745 do Křenůvek, kde se otočí v křižovatce „u křížku“, obslouží náhradní zastávku Myslejovice,Křenůvky a dále ve své trase směr Myslejovice.

Pouze spoje č. 29, 28, 311, 312, které zajíždí až do Prostějoviček budou v Křenůvkách obousměrně obsluhovat stávající zastávku Myslejovice,Křenůvky a po silnici III/37745 budou pokračovat na III/37749 a dále ve své trase směr Prostějovičky.

Zastávky Určice,has.zbroj.Alojzov nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Myslejovice,Křenůvky bude přemístěna (mimo spoje č. 29, 28, 311, 312) o cca 120 m zpět před dům č. p. 7 u křižovatky „u křížku“.

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V důsledku vypracování výlukového jízdního řádu na linku 780410 dojde i ke změně na lince 780409 Prostějov-Otaslavice, kde spoj č. 7 bude v čase 7:29 hod., pouze v pracovní dny, zajišťovat spojení z Dětkovic do zastávky Určice,hřbitov pouze pro výstup. Na tuto linku bude také vypracovaný výlukový jízdní řád, viz níže pod článkem.