Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37349 v obci Vícov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 10. 2021 0:00 - 21. 10. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice III/37349 v obci Vícov

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce na silnici III/37349 a místních komunikací v obci Vícov.

Termín uzavírky: od 11. 10. 2021 do 21. 10. 19. 10. 2021 (zkrácení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseku:

Etapa 1: 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Plumlov – mimo BUS

Etapa 2: 11. 10. 2021 – 18. 10. 2021 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – mimo BUS

Etapa 3: 18. 10. 2021 – 19. 10. 2021 úplná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Plumlov – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu Etapa 2: 11. 10. 2021 – 18. 10. 2021 (frézování) částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (pouze linka 780434) prostorem stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu Etapa 3: 18. 10. 2021 – 19. 10. 2021 (pokládka) úplná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (pouze linka 780434, spoje č. 8 a č. 9), které jsou na tuto komunikaci dlouhodobě přetrasovány z důvodu havarijního stavu propustku na silnici III/37352 v úseku Holubice – Ptení.

Zmíněné spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Ptení,Holubice – III/37354 – II/150 Vícov do zastávky Vícov a dále ve svých trasách směr Plumlov dle platného jízdního řádu. Spoje nebudou zajišťovat obslužnost obce Ptení.

Spoje budou dodržovat časy odjezdů z nácestných zastávek dle platného jízdního řádu tak, aby nedošlo k jejich podjetí.

 

Autobusová zastávka Ptení nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.