Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Postřelmov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2020 - 31. 7. 2020

Částečná a úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Postřelmov

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Postřelmov.

Termín uzavírky: od 6.4. do 31.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930212, 930279, 930280, 931203, 932217, 932280 a 933280 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedenými úseky úplné i částečné uzavírky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ až do doby pokládky živičných vrstev.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Samotná pokládka živičných vrstev se bude realizovat v zatím blíže neurčeném termínu cca 3 – 4 týdnů za úplné uzavírky „včetně BUS“, bližší informace naleznete zde.