Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/31230 v obci Vysoký Potok

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 6. 2019 - 25. 8. 2019

Částečná a úplná uzavírka silnice III/31230 v obci Vysoký Potok

Z důvodu rekonstrukce vozovky bude omezen silniční provoz na silnici III/31230 ve Vysokém Potoku i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 24.6. do 25.8.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930227 a 930228 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:
24.6. – 21.7.2019 a 5.8. – 25.8.2019 částečná uzavírka – průjezd BUS povolen
22.7. – 4.8.2019 úplná uzavírka včetně BUS
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
 
V termínech částečné uzavírky bude v úseku stavby umožněn průjezd spojům uvedených linek. Zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.
 
V termínu úplné uzavírky nebude v úseku stavby umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou ukončeny v zastávce Malá Morava,pohostinství případně vyčkají odjezdu dle jízdního řádu z této zastávky a budou pokračovat dále ve své trase.
Zastávky Malá Morava,Vysoký Potok,prodejna a Malá Morava,Vysoký Potok,MŠ nebudou obsluhovány bez náhrady.
Aby aspoň částečně byla zachovaná obslužnost autobusové točny u MŠ Vysoký Potok, bude se souhlasem stavby povolen průjezd stavebním úsekem autobusům pouze v pracovních dnech a to v časových úsecích od 6:30 do 6:55 hod. a od 15:30 do 15:50 hod.: 
– jedná se konkrétně o spoje linek 930227 / sp.č. 2, 13, 6 a 930228 / sp.č.3.
 
 
Při pokládce finálních asfaltových vrstev během úplné uzavírky bude v tomto úseku úplně vyloučena i autobusová doprava po dobu dvou dnů. Přesný termín závisí na postupu stavebních prací:
 
– pokud stavba položí finální asfaltovou vrstvu 27.7. – 28.7. (So+Ne) nebo 3. – 4.8. (So+Ne), nedojde k omezení spojů, jelikož jsou vedeny pouze v pracovních dnech.
 
– pokud stavba bude finální asfaltovou vrstvu pokládat v pracovních dnech informuje o termínu úplné uzavírky včetně všech spojů BUS dopravce nejpozději 5 pracovních dnů předem.