Změny ve veřejné dopravě

Částečné a úplné uzavírky ul. Za Mlýnem a ul. Osmek v Přerově

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2019 - 14. 12. 2019

Částečné a úplné uzavírky ul. Za Mlýnem a ul. Osmek v Přerově

Z důvodu rekonstrukce kanalizační sítě v ul. Za Mlýnem a ul. Osmek v Přerově bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termíny stavebních prací jsou rozděleny do několika fází a úseků:

od 5.7. do 15.8.2019 1.fáze – úplná uzavírka ul. Za Mlýnem

od 16.8. do 31.8.2019 2.fáze – úplná uzavírka ul. Za Mlýnem, částečná uzavírka ul. Osmek

od 1.9. do 3.11.2019 3.fáze – úplná uzavírka ul. Za Mlýnem, částečná uzavírka ul. Osmek

od 4.11. do 17.11.2019 4.fáze – úplná uzavírka ul. Za Mlýnem, Osmek – VČETNĚ BUS, Brabansko – MIMO BUS, částečná uzavírka ul. Za Mlýnem, Bezručova

od 18.11. do 30.11.2019 5.fáze – úplná uzavírka ul. Za Mlýnem, částečná uzavírka ul. Brabansko

od 18.11. do 13.12.2019 6.fáze – částečná uzavírka silnice III/04724 ul. Osmek

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920516 a 920518 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V důsledku probíhající uzavírky ul. Za Mlýnem jsou již v současné době spoje zmíněných linek (mimo linku 920518) vedeny po jednosměrné objízdné trase v Přerově z ul. Velká Dlážka na světelnou křižovatku odbočením do ul. Kopaniny s napojením na ul. Osmek a dále dle platné licence směr Prosenice.

Autobusová zastávka Přerov,sokolovna bude zrušena a nahrazena zastávkami Přerov,nábř. PFB (směr Prosenice) a Přerov,Kopaniny,výstaviště (směr Prosenice).

Na zmíněné linky (mimo linku 920518) jsou vytvořené výlukové jízdní řády, viz níže pod článkem.


V termínech 1., 2., 3., a 5. fáze budou spoje zmíněných linek pokračovat ve stejném vedení, dle výlukových jízdních řádů (mimo linku 920518).


V termínu 4. fáze budou spoje zmíněných linek (mimo linku 920518) pokračovat dle výlukových jízdních řádů s doplňujícími úpravami na základě přepravního opatření. V průběhu této fáze nebude umožněno spojům zmíněných linek obousměrné vedení po důležité silnici III/04724 od Prosenic do Přerova, které nepříznivě umocňuje fakt absence možnosti jednotného otáčení autobusů v obci Prosenice. Celou situaci řešil starosta obce Prosenice na obecním zastupitelstvu.

Výstupem z tohoto jednání je následující možnost otáčení dotčených linek na území obce Prosenice:

Linka 920514 obslouží stávající zastávku Prosenice,náves a pokračuje ul. Na Chmelínku po cca 100m s odbočením vpravo na stejnojmennou ulici se otočí s napojením zpět na ul. Na Chmelínku – Na Návsi – silnice I/47 Lýsky – silnice I/47 Přerov, ul. Lipnická – ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č.p.7, která bude obousměrná – ul. Za Mlýnem – ul. Brabansko – nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 920516 bude vedena z Oseku n.B. – po silnici I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská, kde bude obousměrně náhradní zastávka Prosenice,náves vedle hasičské zbrojnice – ul. Maloprosenická – zpět na silnici I/47 Lýsky – silnice I/47 Přerov, ul. Lipnická – ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č.p.7, která bude obousměrná – ul. Za Mlýnem – ul. Brabansko – nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Prosenice,náves bude pro tuto linku přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Prosenice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 920518 (pouze sp.č.5) bude vedena z Oseku n.B. – silnice I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská, kde bude obousměrně náhradní zastávka Prosenice,náves vedle hasičské zbrojnice – ul. Maloprosenická – zpět na silnici I/47 Lýsky – silnice I/47 Přerov, ul. Lipnická – ul. Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č.p.7, která bude obousměrná – ul. Za Mlýnem – ul. Brabansko – nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase.

Zastávka Prosenice,náves bude pro tuto linku přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obsluhována bez náhrady.


V termínu 6. fáze budou mít spoje zmíněných linek umožněný průjezd uvedeným úsekem, vždy po volné polovině vozovky, okolo „posuvného pracovního místa“.  Po ukončení 5.fáze, která se prolíná s 6. fází, budou autobusové zastávky obslouženy dle platných (nevýlukových) JŘ.