Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice III/01857 ul. U Hřiště v Přerově, MČ Dluhonice

Změna v autobusové dopravě
20. 5. 2024 0:00 - 31. 12. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice III/01857 ul. U Hřiště v Přerově, MČ Dluhonice

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě nového úseku dálnice D1 dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/01857 ul. U Hřiště v Přerově, místní části Dluhonice.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2024 do 31. 12. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920511 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: 20. 5. 2024 – 31. 12. 2024 částečná uzavírka III/01857 ul. U Hřiště – mimo BUS

z toho v termínu: 11. 6. 2024 – 12. 6. 2024 úplná uzavírka III/01857 ul. U Hřiště – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 20. 5. 2024 – 31. 12. 2024 částečná uzavírka III/01857 ul. U Hřiště – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.

 

Z toho v termínu: 11. 6. 2024 – 12. 6. 2024 úplná uzavírka III/01857 ul. U Hřiště – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou po obsluze zastávky Přerov,Dluhonice,konečná vedeny obousměrnou objízdnou trasou zpět po ul. K Rokytnici – II/150 Rokytnice – I/55K – I/55 Přerov, MČ Přemostí a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 20 náhradou obslouží zastávku Přerov,Dluhonice,konečná místo zastávky Přerov,Dluhonice,náves a bude pokračovat po výše uvedené objízdné trase směr Přerov.

Zastávka Přerov,Dluhonice,náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Dluhonice,konečná.

Zastávka Přerov,Předmostí,Dluhonská nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 – 7 minut.