Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2024 0:00 - 10. 5. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Z důvodu opravy živičných povrchů vozovky po budování kanalizace dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/446 v obci Libina (Horní Libina).

Termín uzavírky: od 1. 4. 2024 do 10. 5. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o. a 930204, 930205, 930229, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

Termín 1 – od   1. 4. 2024 do   9. 4. 2024 částečná uzavírka II/446 – mimo BUS

Termín 2 – od 10. 4. 2024 do 10. 5. 2024 úplná uzavírka II/446 – včetně BUS

  • z toho 10. 4. 2024 od 7:30 hod. do 23:59 hod. (frézování) – úplná uzavírka příjezdu na točnu BUS v Horní Libině
  • z toho   1. 5. 2024 – 3. 5. 2024 (pokládka živice) – úplná uzavírka příjezdu na točnu BUS v Horní Libině

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1 – od 1. 4. 2024 do 9. 4. 2024 částečná uzavírka II/446 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa v délce max. 50 m, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení kromě zastávky Libina,u Blažků, která bude v průběhu staveních prací přemístěna na dobu nezbytně nutnou o několik metrů dále v náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


V termínu 2 – od 10. 4. 2024 do 10. 5. 2024 úplná uzavírka II/446 – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linku 890325 a 930205), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou Libina – II/446 – III/44630 – III/44631 Mladoňov – Nový Malín – II/446 do zastávky Nový Malín,obchod a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje linky 930204 budou provádět závlek po silnici II/446 v úseku Nový Malín – Hrabišín a zpět s obsluhou zastávky Hrabišín,náves.

Z provozních důvodů a oběhů vozidel dopravce zajistí vybrané spoje linky 930204 obslužnost nácestných zastávek na objízdné trase v úseku Mladoňov – Nový Malín náhradou za vybrané spoje stabilně zde vedené linky 930205, které budou po dobu uzavírky pozměněny, případně zcela zrušeny.

Zastávky Nový Malín,u zdrav.stř.; Nový Malín,škola; Nový Malín,kostel; Nový Malín,č.178; Nový Malín,č.212; Nový Malín,u křížku; Nový Malín,Mladoňov,samota; Nový Malín,Mladoňov,náves budou mimořádně obsluhovány vybranými spoji linky 930204.

 

Spoje linek 930229 a 950157 nebudou provádět po silnici II/446 závlek v úseku Nový Malín – Hrabišín a zpět bez obsluhy zastávky Hrabišín,náves.

 

Spoje linky 890325 budou (mimo termíny: 10. 4. 2024 a 1. 5. 2024 – 3. 5. 2024) celodenně vedeny ve svých trasách s obsluhou stávajících zastávek bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Libina,u Blažků a Libina,u Lišáka nebudou linkami 930204 a 930229 obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Libina,hor.škola nebude linkami 930204, 930229 a 950157 obousměrně obsluhována bez náhrady.


V termínech dne 10. 4. 2024 (od 7:30 hod. do 23:59 hod.) a od 1. 5. 2024 do 3. 5. 2024 dojde z důvodu frézování a pozdější pokládky živičných povrchů k zamezení průjezdu BUS na točnu u zastávky Libina,nám.1.máje.

V průběhu uvedených termínů nebude spojům zmíněné linky 890325 umožněn průjezd na točnu v Horní Libině, včetně možnosti otáčení a obsluhy stávající zastávky Libina,nám.1.máje. Spoje nebudou v obci Libina zajišťovat DO v úseku zastávek Libina,Domov důchodcůLibina,nám.1.máje, ale budou zkráceny do míst blíže k centru obce, kde bude pomocí stávajících komunikací II/446 – III/44629a – III/31545 zajištěno otáčení autobusů. Na silnici III/44629a v blízkosti RD č.p. 194 vznikne náhradní zastávka Libina,Domov důchodců, která bude určena pro nástup / výstup cestujících a vyčkávání autobusů mezi spoji.

 

Zastávka Libina,Domov důchodců nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m zpět na silnici III/44629a v blízkosti RD č. p. 194 k jednomu náhradnímu označníku.

Zastávky Libina,u Lišáka; Libina,hor.škola a Libina,nám.1.máje nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady. 


Na zmíněné linky (mimo linku 890325) budou v „Termínu 2“ vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 204Linka 205Linka 229Linka 157