Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/369 v obci Ruda n. M.

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2021 0:00 - 31. 7. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/369 v obci Ruda n. M.

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplným uzavírkám silnice II/369 v obci Ruda nad Moravou směr Bohdíkov.

Termín uzavírky: od 6. 4. do 5. 7. 31. 7. 2021 (prodloužení termínu) 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930202 a 930219 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Stavební práce v intravilánu Rudy n. M.  jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

6.4. – 31.7.2021, částečná uzavírka silnice II/369 – průtah obcí Ruda n. M. (bez výlukových jízdních řádů)

6.4. – 2.5.2021 1. fáze, úplná uzavírka II/369 od křižovatky se silnicí III/36915 na Hostice po křižovatku se silnicí III/36916 na Hrabenov

3.5. – 30.5.2021 2. fáze, úplná uzavírka II/369 v Rudě n. M. od křižovatky s MK u kostela okolo OÚ (směr zámek)

31.5. – 5.7.2021 3. fáze, úplná uzavírka II/369 v Rudě n. M. od křižovatky se silnicí III/36916 na Hrabenov po křižovatku s MK u kostela

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 6.4. – 31.7.2021 částečná uzavírka silnice II/369 – průtah obcí Ruda n. M.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením nebo řízen semafory.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávek Ruda n.Mor.,žel.st.; Ruda n.Mor.,u kostela; Ruda n.Mor.,samoobsluha; Ruda n.Mor.,zámek; Ruda n.Mor.,č.221, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Stavba umožní příjezd a otáčení na ploše vedle zastávky Ruda n.Mor.,zámek po celou dobu stavby.


Ukončené etapy

V termínu 6.4. – 2.5.2021 1. fáze – úplná uzavírka II/369 od křižovatky se silnicí III/36915 na Hostice po křižovatku se silnicí III/36916 na Hrabenov

V rámci této fáze dojde i k částečné rekonstrukci křižovatky silnic II/369 s III/36916 směr Hrabenov, jejíž opravená část bude využívána v termínu 2. i 3. fáze.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 930202

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Hrabenova – dále po III/36916 Ruda n. M. s obsluhou náhradní zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. – II/369 Ruda n. M. směr zastávka Ruda n.Mor.,zámek , kde se otočí a vyčkají na čas odjezdu zpět.

Spoje nebudou provádět závlek do zastávky Ruda n.Mor.,žel.st.Bohdíkov,Alojzov,Olpa a dále směr MČ Hostice a Štědrákova Lhota.

Zastávka Ruda n.Mor.,žel.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/36916 (směr od Hrabenova) před křižovatku se silnicí II/369 k náhradnímu označníku.

Zastávka Bohdíkov,Alojzov,Olpa nebude obsluhována touto linkou, pouze kyvadlovou dopravou.

 

Úsek Štědrákova Lhota – Hostice – Ruda n. M. bude zajišťován kyvadlovou dopravou, která obslouží zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. (náhradní zastávka); Bohdíkov,Alojzov,Olpa; Ruda n.Mor.,Hostice,dol.zast.; Ruda n.Mor.,Hostice,has.zbroj.; Ruda n.Mor.,Hostice,kartáčovna; Ruda n.Mor.,Hostice,Na drahách; Ruda n.Mor.,Hostice,Pustá; Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,dol.zast.; Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,Lesanka; Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,konečná.

Zastávka Zastávka Ruda n.Mor.,žel.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude, pouze pro kyvadlovou dopravu, přemístěna na silnici III/36915 (směr od Hostic) před křižovatku se silnicí II/369 (v blízkosti ČS) k náhradnímu označníku.

Cestující budou muset úsek do náhradní zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. na silnici III/36916 (směr od Hrabenova) ke stávajícím autobusovým linkám pokračujícím do Rudy n.M. / Olšan případně Hrabenova /Šumperku překonávat pěšky (cca 400 m).

 

Linka 930219

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Hrabenova – dále po III/36916 Ruda n. M. s obsluhou náhradní zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. – II/369 Ruda n. M. směr zastávka Ruda n.Mor.,u kostela a dále ve své trase.

Spoje nebudou provádět závlek do zastávky Ruda n.Mor.,žel.st.  a  Bohdíkov,Alojzov,Olpa.

Zastávka Ruda n.Mor.,žel.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/36916 (směr od Hrabenova) před křižovatku se silnicí II/369 k náhradnímu označníku.

Zastávka Bohdíkov,Alojzov,Olpa nebude obsluhována touto linkou, pouze kyvadlovou dopravou.


V termínu 3.5. – 30.5.2021 2. fáze – úplná uzavírka II/369 od křižovatky s místní komunikací u kostela okolo obecního úřadu (směr zámek)

Spojům bude umožněno ze silnice III/36916 (směr od Hrabenova) v křižovatce se silnicí II/369 odbočení ve směru na Hanušovice / Hostice, Štědrákovu Lhotu a to obousměrně.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 930202

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Hrabenova – dále po III/36916 Ruda n. M.  – II/369 Ruda n. M. směr zastávka Ruda n.Mor.,žel.st., Bohdíkov,Alojzov,Olpa a dále směr MČ Hostice a Štědrákova Lhota.

Spoje nebudou provádět závlek do zastávky Ruda n.Mor.,zámek.

Zastávky Ruda n.Mor.,u kostela; Ruda n.Mor.,samoobsluha; Ruda n.Mor.,zámek nebudou touto linkou obsluhovány.

Cestující budou muset docházet z centra obce na zastávku Ruda n. Mor.,žel.st.

 

Linka 930219

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,Mototechna po ul. Vančurova a ul. Zábřežská s výjezdem na I/11 přes Bludov do Olšan s odbočením na místní komunikaci do zastávky Olšany,záv. (na výstup) a dále po silnici III/36917a a silnici II/369 s obsluhou zastávek Olšany,Dvůr (na výstup) a Ruda n.Mor.,č.221 (na výstup) a do zastávky Ruda n.Mor.,zámek, kde se otočí a dále ve své trase.

Zastávky Šumperk,Temenická,křiž.U Koruny; Šumperk,Temenická,ZŠ; Šumperk,Temenice,obch.stř.; Šumperk,Temenice,Hasičský dům; Ruda n.Mor.,Hrabenov,rozc. k myslivně; Ruda n.Mor.,Hrabenov,hor.konec; Ruda n.Mor.,Hrabenov,kaple; Ruda n.Mor.,Hrabenov,obchod; Ruda n.Mor.,Hrabenov, dol. zast.; Ruda n.Mor.,žel.st.; Ruda n.Mor.,u kostela; Ruda n.Mor.,samoobsluhaBohdíkov,Alojzov,Olpa nebudou obsluhovány bez náhrady.

Otáčení autobusů bude probíhat na ploše u zastávky Ruda n.Mor.,zámek.

 

V důsledku výše uvedených změn a provozních důvodů dopravce bude vypracovaný výlukový jízdní řád i na linku 930206 Šumperk-Olšany-Bušín-Písařov-Štíty, viz níže pod článkem.


V termínu 31.5. – 5.7.2021 3. fáze – úplná uzavírka II/369 od křižovatky se silnicí III/36916 na Hrabenov po křižovatku s místní komunikací u kostela

Spojům bude umožněno ze silnice III/36916 (směr od Hrabenova) v křižovatce se silnicí II/369 odbočení ve směru na Hanušovice / Hostice, Štědrákovu Lhotu a to obousměrně.

Spoje zmíněných linek 930202 a 930219 budou vedeny stejně jako při druhé fázi. Otáčení autobusů bude probíhat na ploše u zastávky Ruda n.Mor.,zámek.

 

Od 3. 6. 2021 bude změněn výlukový jízdní řád linky 930219 Šumperk – Ruda nad Moravou – Bušín – Janoušov za účelem vytvoření přímého spojení z Bušína a Olšan do IV. ZŠ v Temenici a zpět.

Přímé spojení z Bušína a Olšan do IV. ZŠ v Temenici bude možné spojem č. 12 linky 930206 (odj. 7:06 hod. Bušín,hřbitov) s pokračováním autobusu po lince 930219 ze zastávky Šumperk,aut.st. do Temenice (příj. 7:47 hod. Šumperk,Temenická ZŠ).

Spojení z Janoušova a Jakubovic do IV. ZŠ v Temenici bude možné již jen s jedním přestupem na spoj č. 12 linky 930206 v zastávce Olšany,záv.

Přímé spojení ze IV. ZŠ v Temenici do Olšan, Bušína i Janoušova bude možné spojem č. 426 linky 930219 (odj. 12:03 hod. Šumperk,Temenická ZŠ) s pokračováním autobusu po lince 930219 ze zastávky Šumperk,aut.st. do Janoušova.

 

V důsledku výše uvedených změn a provozních důvodů dopravce bude vypracovaný výlukový jízdní řád i na linku 930206 Šumperk-Olšany-Bušín-Písařov-Štíty, viz níže pod článkem.


Na zmíněné linky budou v průběhu (1. fáze a 2.+3. fáze) vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.