Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/150 ul. 28. října a ul. Tovární v Brodku u Přerova

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 11. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/150 ul. 28. října a ul. Tovární v Brodku u Přerova

Z důvodu rekonstrukce železničního podjezdu ev. č. 150-082 dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/150 ul. 28. října a ul. Tovární v Brodku u Přerova.

Termín uzavírky: od 15. 11. 2021 do 30. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a. s. a 920403, 920511 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

15. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka II/150 ul. 28. října a ul. Tovární – mimo BUS

z toho 20. 11. 2021 od 8:00 do 14:00 hod. – úplná uzavírka II/150 ul. 28. října a ul. Tovární – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15. 11. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka II/150 ul. 28. října a ul. Tovární – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut.


Z toho dne 20. 11. 2021 od 8:00 do 14:00 hod. – úplná uzavírka II/150 ul. 28. října a ul. Tovární – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům 201, 203, 204, 206 linky 920403, které budou po obsloužení stávající zastávky Brodek u Přerova,Vrchlického vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/150 ul. Vrchlického – vlevo ul. Jiráskova. Zde se otočí na přilehlém parkovišti  – zpět po II/150 Brodek u Př., Luková – Rokytnice, III/43515 – Císařov – Citov – III/4347, III/43515 s obsluhou náhradní zastávky Citov,Jednota a dále ve svých trasách směr Věrovany dle platného jízdního řádu.

Zastávka Brodek u Přerova,Masarykovo nám. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovanou zastávkou bude Brodek u Přerova,Vrchlického.

Zastávka Citov,Jednota nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 230 m dále na silnici III/43515 směr Věrovany v blízkosti RD č. p. 210 a 25 k náhradním označníkům.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 6 – 8 minut.