Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice I/46 ul. Jívavská ve Šternberku

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 6. 2021 0:00 - 22. 11. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice I/46 ul. Jívavská ve Šternberku

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k částečné a úplné uzavírce silnice I/46 ul. Jívavská v místě mostu ev. č. 46-037 ve městě Šternberku.

Termín uzavírky: od 7. 6. 2021 do 22. 11. 2021 (stavební akce zrušena!)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890328, 890331, 890333890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891923 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

7. 6. 2021 – 13. 6. 2021 částečná uzavírka silnice I/46 ul. Jívavská (přípravné práce)

14. 6. 2021 – 11. 7. 2021 a 18. 10. 2021 – 22. 11. 2021 částečná jednosměrná uzavírka na silnici I/46 ul. Jívavská

12. 7. 2021 – 17. 10. 2021 úplná uzavírka silnici I/46 ul. Jívavská

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 7. 6. 2021 – 13. 6. 2021 částečná uzavírka na sil. I/46 ul. Jívavská

V uvedeném úseku silnice I/46 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 14. 6. 2021 – 11. 7. 2021 a 18. 10. 2021 – 22. 11. 2021 částečná jednosměrná uzavírka na sil. I/46 ul. Jívavská

Uvedeným úsekem silnice I/46 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek pouze ve směru z města Šternberku s obsluhou stávajících zastávek bez omezení. V opačném směru do města Šternberku nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze silnice I/46 – III/44423 (Ecce Homo) – III/44423 Šternberk ul. Opavská, Sadová, Svatoplukova – s napojením zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zejména zastávky Šternberk,Dvorská; Šternberk,nem.; Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Sadová; Šternberk,Opavská MěÚ mohou být obsluhovány v jiném pořadí než doposud.

 

Linky 890923 a 891923

Spoje budou vedeny po výše uvedené jednosměrné objízdné trase s tím, že nebudou provádět závlek do obce Lipina, ale budou obsluhovat pouze náhradní zastávku Lipina,rozc. (směr Šternberk) na silnici III/44423 v blízkosti křižovatky s I/46.

Stávající zastávka Lipina,rozc. (na silnici I/46 směr Šternberk) nebude těmito linkami obsluhována s náhradou ve výše uvedené náhradní zastávce. V opačném směru bude tato zastávka obsluhována bez omezení.

 

Linka 890328

Spoje budou vedeny po výše uvedené jednosměrné objízdné trase s tím, že z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Lipina budou spoje této linky mimořádně jednosměrně obsluhovat stávající zastávku Lipina,rozc. (směr Horní Loděnice na silnici I/46 – pro spoje do Šternberku)

 

Linka 890333

Spoje budou vedeny po výše uvedené jednosměrné objízdné trase s tím, že v obci Lipina budou obsluhovat stávající zastávky bez omezení.


V termínu 12. 7. 2021 – 17. 10. 2021 úplná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojů zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice I/46 – III/44423 (Ecce Homo) – III/44423 Šternberk ul. Opavská, Sadová, Svatoplukova – s napojením zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zejména zastávky Šternberk,Dvorská; Šternberk,nem.; Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Sadová; Šternberk,Opavská MěÚ mohou být obsluhovány v jiném pořadí než doposud.

 

Linky 890923 a 891923

Spoje budou vedeny po výše uvedené obousměrné objízdné trase s tím, že nebudou provádět závlek do obce Lipina, ale budou obsluhovat pouze náhradní zastávku Lipina,rozc. (v obou směrech Šternberk i Moravský Beroun) na silnici III/44423 v blízkosti křižovatky s I/46.

Stávající zastávka Lipina,rozc. (na silnici I/46) nebude obousměrně těmito linkami obsluhována s náhradou ve výše uvedené náhradní zastávce.

 

Linka 890328

Spoje budou vedeny po výše uvedené obousměrné objízdné trase s tím, že z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Lipina budou spoje této linky mimořádně obousměrně obsluhovat stávající zastávku Lipina,rozc. (směr Horní Loděnice na silnici I/46 – pro spoje do Šternberku; směr Šternberk na silnici I/46 – pro spoje ze Šternberku)

 

Linka 890333

Spoje budou vedeny po výše uvedené obousměrné objízdné trase s tím, že v obci Lipina budou obsluhovat náhradní zastávku Lipina (směr Těšíkov), která bude stanovena v blízkosti mostu na silnici II/444, jelikož uvedená zastávka je v současné době schválená a obsluhována pouze v opačném směru.

Stávající zastávka Lipina,rozc. (na silnici I/46 směr Těšíkov) nebude touto linkou obsluhována s náhradou ve výše uvedené náhradní zastávce.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu jednosměrné i úplné uzavírky vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

V důsledku souběžné úplné uzavírky silnice III/44429 v místě mostu ev. č. 44429-5 před obcí Horní Žleb v termínu od 2. 6. do 31. 10. 2021 bude po silnici I/46 v úseku Šternberk – Horní Loděnice trasována navíc i autobusová linka 890331 dopravce VOJTILA Trans s.r.o., více informací o této uzavírce naleznete zde.

Uvedeným úsekem silnice I/46 jsou vedeny i linky 853913, 854914 dopravce Transdev Morava s.r.o. a 902923 dopravce Z-Group bus a.s., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 328Linka 331Linka 333Linka 923