Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 v úseku obcí Adolfovice – Domašov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 9. 2023 0:00 - 5. 11. 2023 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 v úseku obcí Adolfovice – Domašov

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice I/44 v obci Bělá pod Pradědem v úseku místních částí Adolfovice – Domašov.

Termín uzavírky: od 4. 9. 2023 do 5. 11. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 931122, 950111, 950122, 950157 a 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

4. 9. 2023 – 10. 9. 2023 a 16. 10. 2023 – 5. 11. 2023 částečná uzavírka silnice I/44 Bělá p. P., Adolfovice – Domašov, přípravné a dokončovací práce – mimo BUS

11. 9. 2023 – 15. 10. 2023 úplná uzavírka silnice I/44 Bělá p. P., Adolfovice – Domašov, oprava silnice – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 4. 9. 2023 – 10. 9. 2023 a 16. 10. 2023 – 5. 11. 2023 částečná uzavírka silnice I/44 Bělá p. P., Adolfovice – Domašov, přípravné a dokončovací práce – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky bez omezení.

Zastávky budou obslouženy dle níže uvedeného, případně již ve stávajících polohách.


V termínu 11. 9. 2023 – 15. 10. 2023 úplná uzavírka silnice I/44 Bělá p. P., Adolfovice – Domašov, oprava silnice – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky bez omezení.

Zastávky budou obslouženy dle níže uvedeného. 


Součástí stavebního díla je i rekonstrukce autobusových zálivů čtyř zastávek v obou směrech, a to:

Bělá p.Prad.,Domašov,kostel (obsluhují linky: 930122, 931122, 950111, 950122);

Bělá p.Prad.,Domašov,ObÚ (obsluhují linky: 930122, 931122, 950111, 950122, 950904);

Bělá p.Prad.,Domašov,záv. (obsluhují linky: 930122, 931122, 950111, 950122);

Bělá p.Prad.,Domašov,rozc. (obsluhují linky: 930122, 931122, 950111, 950122, 950157, 950904);

 

V termínu realizace s platností od 5. 9. 2023 do 24. 10. 2023 nebudou zmíněné zastávky obsluhovány ve stávajících polohách, ale budou přemístěny následovně:

 Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,kostel

  • směr Jeseník bude přemístěna o cca 150 m zpět ve směru jízdy na plochu v blízkosti lávky přes říčku Bělou k náhradnímu označníku (nutné zhutnit prostor náhradní zastávky)
  • směr Bělá p. P. bude přemístěna o cca 50 m vpřed ve směru jízdy na chodník před RD č. p. 305 k náhradnímu označníku

Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,ObÚ

  • směr Jeseník bude přemístěna o cca 50 m vpřed ve směru jízdy na chodník v blízkosti budovy OÚ k náhradnímu označníku
  • směr Bělá p. P. bude přemístěna o cca 100 m zpět ve směru jízdy na zpevněnou plochu před hasičskou zbrojnicí k náhradnímu označníku

Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,záv.

  • směr Jeseník bude přemístěna o cca 150 m zpět ve směru jízdy na chodník před RD č. p. 210 k náhradnímu označníku
  • směr Bělá p. P. bude přemístěna o cca 40 m vpřed ve směru jízdy na chodník u zábradlí k náhradnímu označníku

Zastávka Bělá p.Prad.,Domašov,rozc.

  • směr Jeseník bude přemístěna o cca 40 m vpřed ve směru jízdy na chodník v blízkosti RD č. p. 189 k náhradnímu označníku
  • směr Bělá p. P. bude přemístěna o cca 50 m vpřed ve směru jízdy na chodník mostu u zábradlí k náhradnímu označníku

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úsekem stavby může docházet k jejich zpoždění přibližně 5 minut.