Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 v obci Loučná nad Desnou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2021 0:00 - 30. 4. 2021 0:00

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 v obci Loučná nad Desnou

Z důvodu opravy železničního přejezdu dojde k částečné a úplné uzavírce silnice I/44 v místě železničního přejezdu P9182 v obci Loučná nad Desnou.

Termín uzavírky: od 19.4. do 30.4.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 950122, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

19.4. (od 7:00 hod.) – 30.4. (do 15:00 hod.)částečná uzavírka I/44

20.4. (od 21:00 hod.) – 21.4. (do 5:00 hod.) – v 0,5 hod. rozmezích – úplná uzavírka I/44

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 19.4. (od 7:00 hod.) – 30.4. (do 15:00 hod.)částečná uzavírka silnice I/44

Uvedeným úsekem silnice I/44 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory, případně proškolenou osobou stavby.

V uvedeném stavebním úseku se nenachází žádná autobusová zastávka.

Z důvodu omezení a řízení silničního provozu semafory může docházet k mírnému zpožděním spojů dotčených linek cca do 5 minut.

 

V termínu 20.4. (od 21:00 hod.) – 21.4. (do 5:00 hod.) – v 0,5 hod. nepravidelných intervalech – úplná uzavírka silnice I/44

V plánovaném termínu nejsou uvedeným úsekem vedeny žádné spoje zmíněných linek.

 

Autobusová doprava NAD:

Přes uvedený železniční přejezd budou v termínu částečné uzavírky vedeny i autobusy náhradní autobusové dopravy (NAD) za souběžnou výluku ČD na železniční trati č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou, při úplné uzavírce budou autobusy NAD v úseku Loučná nad Desnou-Rejhotice – Kouty nad Desnou odřeknuty.

Železniční zastávka Loučná nad Desnou–Rejhotice nebude obsluhována s náhradou v autobusové zastávce Loučná n.Des.,Rejhotice,DŘEVOSTYL, ve které budou vybrané spoje ukončeny / případně začínat.