Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 obchvat Postřelmova

Změna v autobusové dopravě
14. 6. 2020 - 18. 10. 2020

Částečná a úplná uzavírka silnice I/44 obchvat Postřelmova

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečným i úplným uzavírkám silnice I/44 obchvatu Postřelmova.

Termín uzavírky: od 14.6. do 18.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930207, 930212, 930246, 930280, 932246, 932280, 933246, 933280 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny na tři etapy:

14.6. – 16.  8.2020 1. etapajednosměrný provoz směr Šumperk bude vedený po silnici III/0443 přes obec Postřelmov, provoz směr Zábřeh bude vedený od Bludova po silnici I/44

17.8. – 30.  8.2020 2. etapaobousměrný provoz po silnici III/0443 přes obec Postřelmov

31.8. – 18.10.2020 3. etapaobousměrný provoz po silnici I/44 mimo obec Postřelmov

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. etapy

Směr Šumperk

Spoje zmíněných linek budou vedeny ve stávající trase bez omezení s obsluhou zastávek dle platných jízdních řádů.

 

Směr Zábřeh

Z důvodu změny dopravního značení a obnovení obousměrného silničního provozu na silnici III/0443 Postřelmov – Zábřeh budou i v tomto směru dotčené spoje zmíněných linek (mimo 932246 sp.č.102) s platností od 7.7.2020 opět vedeny ve svých trasách bez omezení.

S platností od 7.7.2020 dochází i k obnovení obsluhy zastávky Postřelmov,ObÚ (směr Zábřeh) v původní poloze!

Spoje zmíněných linek (mimo 932246 sp.č.102) budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z Postřelmova, kde se otočí zpět po III/0443 směr Bludov – I/44 obchvat – I/44 před Zábřehem a dále ve svých trasách.

Zastávka Postřelmov,ObÚ (směr Zábřeh) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do protilehlé stávající zastávky Postřelmov,ObÚ (směr Bludov), kde je vhodný manipulační prostor pro otáčení autobusů zmíněných linek.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Spoj č. 102 linky 932246 bude vedený ve stávající trase bez omezení.


V termínu 2. etapy

Spoje zmíněných linek (mimo 932246 sp.č.102) budou vedeny ve stávající trase bez omezení s obsluhou zastávek dle platných jízdních řádů.

 

Spoj č. 102 linky 932246 bude vedený po objízdné trase z I/44 – III/0443 Postřelmov – I/44 a dále ve své trase s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu.


V termínu 3. etapy

Spoje zmíněných linek (mimo 932246 sp.č.102) budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Postřelmova, kde se otočí zpět po III/0443 směr Bludov – I/44 obchvat – I/44 před Zábřehem a dále ve svých trasách.

Zastávka Postřelmov,ObÚ (směr Zábřeh) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do protilehlé stávající zastávky Postřelmov,ObÚ (směr Bludov), kde je vhodný manipulační prostor pro otáčení autobusů zmíněných linek.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Spoj č. 102 linky 932246 bude vedený ve stávající trase bez omezení.