Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnic v obci Hrabová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
3. 4. 2023 0:00 - 31. 7. 2023 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnic v obci Hrabová

Z důvodu výstavby nových chodníků a bezpečnostních prvků pro chodce dojde k částečné uzavírce silnic II/315, III/31540 a úplné uzavírce místní komunikace u autobusové zastávky v obci Hrabová.

Termín uzavírky: od 3. 4. 4. 4. 2023 (změna zahájení) do 31. 7. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932217, 932272, 932275, 932289, 933252 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice II/315 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V důsledku úplné uzavírky místní komunikace u autobusové zastávky Hrabová nebude tato zastávka obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 100 m dále na chodník u silnice II/315 ke dvěma označníkům:

  • Ve směru Leština / Zábřeh / Šumperk bude náhradní označník umístěn na chodník v blízkosti budovy obecního úřadu.
  • Ve směru Dubicko / Mohelnice / Úsov bude náhradní označník umístěn na chodník v blízkosti RD č. p. 83.

 

Linka 933252

Spoje, které provádí závlek od Dubicka do Hrabové a zpět se v obci otočí náhradní trasou II/315 – vlevo místní komunikace okolo nové zástavby RD – vpravo III/31540 – zpět na II/315, zajistí náhradní obslužnost přemístěné zastávky Hrabová (na straně u RD č. p. 83) a budou pokračovat dále ve svých trasách směr Dubicko dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 207, který do obce přijíždí po silnici III/31540 od Bohuslavic bude veden objízdnou trasou – vpravo na II/315 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Hrabová (na straně u RD č. p. 83), odkud se v obci otočí náhradní trasou po II/315 – vpravo místní komunikace okolo nové zástavby RD – vpravo III/31540 – zpět na II/315 a dále ve své trase směr Leština dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 210, který projíždí obcí po silnici II/315 od Leštiny bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Hrabová (na straně u RD č. p. 83).

V důsledku vedení spojů zmíněné linky 933252 objízdnou trasou je nutné počítat s jejich mírným zpožděním přibližně 3 minuty.