Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnic III/4439 a III/4433 v obci Bukovany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
3. 5. 2021 0:00 - 11. 6. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnic III/4439 a III/4433 v obci Bukovany

Z důvodu rekonstrukce vozovky po vybudování vodovodu dojde k částečné a úplné uzavírce silnic III/4439 a III/4433 v obci Bukovany.

Termín uzavírky: od 3. 5. do 11. 6. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342 a 891343 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

ETAPA 1: 3.5.2021 – 4.5.2021 – Frézování, umožněn průjezd BUS

ETAPA 2: 4.5.2021 – 4.6.2021 – Úplná uzavírka, umožněn průjezd BUS

                z toho: od 10.5.2021 do 4.6.2021 – Pokládka, zakázán průjezd BUS na III/4439

ETAPA 3: 5.6.2021 – 11.6.2021 – Semafory, umožněn průjezd BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu ETAPA 1: 3.5.2021 – 4.5.2021 – Frézování, umožněn průjezd BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo frézovací kolony, kde silniční provoz bude řízený pověřenými pracovníky stavby.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.


V termínu ETAPA 2: 4.5.2021 – 4.6.2021 – Úplná uzavírka, umožněn průjezd BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky okolo stavební techniky a pracovníků stavby.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.


V průběhu ETAPY 2: od 10.5.2021 do 4.6.2021

bude probíhat pokládka živičných vrstev s vyloučením průjezdů autobusů zmíněných linek na silnici III/4439 (propojka mezi silnicemi směr Droždín nebo Bystrovany), které tudy projíždí nebo jej využívají k manipulačnímu otáčení.

 

Linka 891342

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v obci Bukovany stále po silnici III/4433 s obsluhou náhradní zastávky Bukovany a dále směr Droždín nebo Velká Bystřice, bez zajíždění na silnice III/4438 a III/4439 (mimo spoj č. 20).

Spoj č. 20 bude po obsloužení náhradní zastávky Bukovany vedený po silnici III/4438, kde provede manipulační otočení po místní komunikaci okolo obecního úřadu, vrátí se zpět na silnici III/4433 a bude pokračovat dále ve své trase směr Lošov.

Zastávka Bukovany nebude touto linkou obsluhována s náhradou v parkovacích stáních na silnici III/4433.

Linka 891343

Spoj č. 7 bude vedený v Bukovanech ve stávající trase bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany.

Spoje č. 13, 29 budou vedeny v Bukovanech ve stávajících trasách bez omezení s obsluhou stávající zastávky Bukovany s tím, že manipulační otáčení autobusů budou provádět po místní komunikaci okolo obecního úřadu. 


V termínu ETAPA 3: 5.6.2021 – 11.6.2021 – Semafory, umožněn průjezd BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa v délce cca 120 m. Silniční provoz okolo pracovního místa bude řízený semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek cca do 5 minut.