Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 v obci Hrdibořice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 3. 2023 0:00 - 24. 7. 2023 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 v obci Hrdibořice

Z důvodu stavebních prací na celkové rekonstrukci komunikace a revitalizace prostoru křižovatky dojde k částečné a úplné uzavírce silnic III/4354 a III/4344 v obci Hrdibořice.

Termín uzavírky: od 13. 3. 2023 do 24. 7. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

13. 3. 2023 – 26. 3. 2023 částečná uzavírka silnice III/4354 a III/4344 – mimo BUS

27. 3. 2023 – 24. 7. 2023 úplná uzavírka silnice III/4354 a III/4344 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 13. 3. 2023 – 26. 3. 2023 částečná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo dvou pracovních míst v délce max. 50 m, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení. 


V termínu 27. 3. 2023 – 24. 7. 2023 úplná uzavírka silnic III/4354 a III/4344 – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780400

Spoje (č. 101, 43, 29, 2, 12, 103, 109, 105, 111, 113, 102, 104, 20, 22, 116, 110, 112, 106, 114 a 546) budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Vrbátky,žel.přejezd po III/4354 – III/3677 – II/150 – III/4344 k místnímu hřbitovu, ke se otočí na provizorním obratišti a obslouží náhradní zastávku Hrbibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov, případně Biskupice dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou provádět závlek z Vrbátek po III/4354 do Štětovic, kde budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci okolo kaple sv. Floriána na plochu v blízkosti ČOV, kde se otočí – zpět na III/4354 s obsluhou stávající zastávky Vrbátky,Štětovice (pouze směr Vrbátky) – III/4354 Vrbátky – III/3677 – II/150 – III/4344 k místnímu hřbitovu, ke se otočí na provizorním obratišti a obslouží náhradní zastávku Hrbibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Prostějov, případně Biskupice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Vrbátky,Štětovice (směr Vrbátky) bude obsluhována i spoji ve směru Hrdibořice.

Zastávka Vrbátky,Štětovice (směr Hrdibořice) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Zastávka Hrdibořice,čekárna nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále v blízkosti místního hřbitova k jednomu společnému náhradnímu označníku.

 

Linka 780403

Spoje (mimo sp. č. 4) budou ze zastávky Biskupice vedeny po III/4344 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hrdibořice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále v blízkosti místního hřbitova k jednomu společnému náhradnímu označníku.

 

Linka 780405

Spoj č. 4 bude ze zastávky Biskupice veden po III/4344 a dále objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve své trase směr Kralice n. H. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hrdibořice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále v blízkosti místního hřbitova k jednomu společnému náhradnímu označníku.

 

Linka 920403

Spoje budou ze zastávky Biskupice vedeny po III/4344 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo II/150 (směr Prostějov) – vpravo III/4344, kde se otočí na náhradním obratišti u hřbitova a obslouží náhradní zastávku Hrdibořice – zpět na II/150 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. dle platného JŘ.

Zastávka Hrdibořice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále v blízkosti místního hřbitova k jednomu společnému náhradnímu označníku. 


Otáčení autobusů ve Štětovicích bude probíhat na ploše „u kontejnerů na odpad“ v blízkosti příjezdové komunikace k ČOV.

Otáčení autobusů v Hrdibořicích bude probíhat na provizorním obratišti u místního hřbitova na silnici III/4344, které bude vybudováno v průběhu částečné uzavírky. 


Na zmíněnou linku 780400 bude v termínu úplné uzavírky vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 400