Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnic II/150 a III/37752 v obci Ohrozim

Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnic II/150 a III/37752 v obci Ohrozim

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k částečné a úplné uzavírce silnic II/150 a III/37752 v obci Ohrozim.

Termín uzavírky: od 1. 4. do 31. 8. 2021  30. 9. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430 a 780434 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1,   1.4. – 30.4.2021 – částečná uzavírka III/37752

Etapa 2,   3.5. – 30.9.2021 – úplná uzavírka II/150 průtah obcí ve směrech Plumlov / Vícov

Etapa 3, 12.7. – 30.9.2021 – úplná uzavírka III/37752 od křiž. s MK k MŠ po konec obce směr Lešany

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapy 1, 1.4. – 30.4.2021 – částečná uzavírka III/37752

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Vzhledem k tomu, že se termín této etapy překrývá se současně probíhající stavební akcí na místní komunikaci okolo kostela a MŠ v Ohrozimi, bude manipulační otáčení autobusů probíhat v křižovatce silnice III/37752 s místní komunikací (v blízkosti domu č. p. 64).

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávky Ohrozim,obec (na silnici III/37752), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

Více informací o současně probíhajících stavebních pracích v obci Ohrozim naleznete zde.


V termínu Etapy 2, 3.5. – 30.9.2021 – úplná uzavírka II/150 průtah obcí ve směrech Plumlov / Vícov

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky v pracovním úseku, který bude označen přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací může dojít k obousměrnému omezení obsluhy zastávky Ohrozim,obec (na silnici II/150), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


V termínu Etapy 3, 12.7. – 30.9. 2021 – úplná uzavírka III/37752 od křiž. s místní komunikací k MŠ po konec obce směr Lešany

Uvedený úsek místní komunikace (okolo kostela a MŠ) včetně křižovatky s III/37752 využívají autobusy na spojích zmíněných linek, které jsou ukončeny nebo naopak začínají v Ohrozimi, k manipulačnímu otočení před následným spojem.

V průběhu stavby nebude umožněn průjezd zmíněných autobusů, které bude nutné otáčet v náhradním prostoru silnice III/37752 a místní komunikace (v blízkosti domu č. p. 64), dle situačního nákresu žadatele.

Autobusová zastávka Ohrozim,obec, která je rozložená ke čtyřem označníkům bude obsloužena bez omezení, dle platných jízdních řádů.