Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka komunikací v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 3. 2024 0:00 - 30. 6. 2024 23:00

Částečná a úplná uzavírka komunikací v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice III/44317 ul. Olomoucká a úplné uzavírce silnice III/44318 ul. Nádražní v místě jejich křížení v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí.

Termín uzavírky: od 18. 3. 2024 do 30. 6. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342, 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: od 18. 3. 2024 do 31. 5. 2024částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory a úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní – včetně BUS

Etapa 2: od 6. 5. 2024 do 30. 6. 2024 (plánovaný termín, začne až po ukončení „Etapy 1“)částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: od 18. 3. 2024 do 31. 5. 2024částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory a úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/44317 ul. Olomoucká bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Uvedeným úsekem silnice III/44318 ul. Nádražní nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Mrsklesy,kulturní dům nebo Mrsklesy,křižovatka po silnici III/44318 před obec Kovákov, kde odbočí na účelovou komunikaci „tzv. Moskevská“ s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Mrsklesy,Kovákov – Velká Bystřice – III/44317 ul. Olomoucká, Mariánské Údolí – III/44319 ul. Letní do náhradou přemístěné zastávky Hlubočky,Mariánské Údolí,MORA, kde se případně i otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Vybrané spoje zmíněných linek budou náhradou za zastávku Hlubočky,Mariánské Údolí,MORA obsluhovat zastávku Hlubočky,Mariánské Údolí,potraviny na silnici III/44317 ul. Olomoucká.

Zastávka Mrsklesy,Kovákov nebude obousměrně obsluhována (linkami 891343, 891348, 891349) v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 230 m dále na účelovou komunikaci před obcí k náhradním označníkům.

Zastávka Hlubočky,Mariánské Údolí,MORA nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 240 m dále na silnici III/44319 ul. Letní k náhradním označníkům. 


V termínu Etapa 2: od 6. 5. 2024 do 30. 6. 2024 (začne až po ukončení „Etapy 1“)částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory

Plánovaný termín, který bude upřesněn na základě postupu stavebních prací.

Uvedeným úsekem silnice III/44317 ul. Olomoucká bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Úsekem silnice III/44318 ul. Nádražní již bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (do ul. Olomoucká řízen semafory), které budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek Mrsklesy,Kovákov a Hlubočky,Mariánské Údolí,MORA v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úsekem řízeným semafory je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut. 


Na zmíněné linky (891343, 891348, 891349, 891350) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 343Linka 348Linka 349Linka 350