Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka II/446 ul. Uničovská v Šumperku

Změna v autobusové dopravě
2. 9. 2019 - 29. 9. 2019

Částečná a úplná uzavírka II/446 ul. Uničovská v Šumperku

Z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici II/446 ul. Uničovská v Šumperku v úseku od křižovatky s ul. Lidická po křižovatku s ul. Vikýřovická bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 2.9. do 29.9.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930204, 930205, 930212, 930229, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

  2.9.2019 – 29.9.2019 1. fáze, částečná uzavírka II/446 ul. Uničovská

11.9.2019 – 13.9.2019 2. fáze, úplná uzavírka II/446 ul. Uničovská MIMO BUS

14.9.2019 – 15.9.2019 3. fáze, úplná uzavírka II/446 ul. Uničovská VČETNĚ BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 1. a 2. fáze:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby, vždy po volné části vozovky.

Autobusová zastávka Šumperk,Lesostavby směr centrum bude přemístěna o cca 150 m vpřed k náhradnímu označníku.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

 

V termínu 3. fáze:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 930204, 930205, 930212, 950157, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,aut.st. po silnici I/11 ul. Jesenická – s odbočením na silnici III/44638 ul. Hraběšická – s odbočením na silnici III/44636 ul. K Lužím, ul. Vikýřovická – s napojením na silnici II/446 směr Nový Malín a dál ve svých trasách.

Autobusové zastávky Šumperk,Pramet a Šumperk,Lesostavby nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

Linka 930229 není v uvedeném úseku v daném termínu provozována.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 minut.