Změny ve veřejné dopravě

Část olomouckých tramvají bude mít výluku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
29. 6. 2019 - 17. 8. 2019

MHD v Olomouci

V době od 29. června do 17. srpna bude probíhat oprava kolejí  a výhybkového zhlaví v křižovatce Palackého ulice a náměstí Národních hrdinů v Olomouci Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu v úseku Palackého – Neředín, krematorium a zpět vyloučena tramvajová doprava.

Úprava tramvajového provozu

Linka č. 1 – vedena ve své trase dle výlukových jízdních řádů.
Linky č. 2 a 7 – nahrazeny kombinovanou linkou s označením X2/7, která bude vedena po trase Fibichova – Hlavní nádraží – Žižkovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Hlavní nádraží – Fibichova a zpět s obsluhou všech tramvajových zastávek.
Linky č. 3, 4, 5 a 6 – budou vedeny dle platných jízdních řádů. 
Linka U – nebude provozována.

Náhradní provoz v úseku Palackého – Neředín, krematorium a zpět bude zajištěn výlukovými autobusy s označením X. 

Trasa a zastávky výlukových autobusů

Palackého – u přenosného označníku v ul. Pöttingova
Nádraží město – tramvajová zastávka
Šibeník – tramvajová zastávka
Pražská – tramvajová zastávka
U Kovárny – tramvajová zastávka
Hřbitovy – tramvajová zastávka
Neředín, krematorium – tramvajová výstupní zastávka 

Neředín, krematorium – tramvajová nástupní zastávka 
Hřbitovy – tramvajová zastávka
U Kovárny – tramvajová zastávka
Pražská – tramvajová zastávka
Šibeník – tramvajová zastávka
Nádraží město – tramvajová zastávka
Palackého – u přenosného označníku v ul. Pöttingova

Jelikož tramvaje budou vedeny pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a výlukové autobusy na náhradní zastávku Palackého, cestující budou nuceni pro vzájemný přestup přejít mezi těmito zastávkami vzdálenost cca 250 metrů. Z tohoto důvodu jsou jízdní řády konstruovány tak, že rozdíl mezi příjezdem a odjezdem autobusových a tramvajových spojů činí cca 3 – 5 minut.