Změny ve veřejné dopravě

Brodek u Prostějova – úplná uzavírka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 8. 2018 - 30. 9. 2018

Brodek u Prostějova - úplná uzavírka

Termín uzavírky pro linkové autobusy od 13. 8. 2018 do 30. 9. 2018

               
Dotčené linky: 780407 Prostějov – Vyškov, 780408 Prostějov – Podivice dopravce FTL Prostějov, 810630 Vyškov – Prostějov dopravce Vydos Bus Vyškov

Z důvodu opravy mostu na ulici Císařská v Brodku u Prostějova budou dotčené linky vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Brodek u Prostějova přes Hradčany-Kobeřice, Dobromilice a Doloplazy do Želče a dále dle platných JŘ. Objízdná trasa je obousměrná. Z důvodu objízdné trasy nebude obsluhována zastávka Želeč, křiž. umístěná na ulici vedoucí do Brodku u Prostějova.

Spoje č. 17 a 20 linky 780407 budou po dobu trvání úplné uzavírky zrušeny.

Spoje č. 3 a 24 linky 780407 budou vedeny v úseku Brodek u Prostějova – Drysice a Drysice – Brodek u Prostějova po dálnici D46.

Z důvodu objízdné trasy budou vydány objížďkové jízdní řády pro linky 780407, 780408 a 810630.

V termínu od 8. 8 do 14. 12. 2018 bude probíhat i úplná uzavírka silnice č.III/43310 Želeč – Drysice z důvodu opravy mostu na D46 vedoucí nad touto silnicí. Linkovým autobusům bude průjezd umožněn.